Pogoda - Sądeckie.pl2

Dzisiaj jest: 02. 03. 2021
Do końca roku: 304 dniSądecczyzna: Cztery lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy nanieśli na nią ponad 8 tysięcy zgłoszeń

Sądecczyzna: Cztery lata funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy nanieśli na nią ponad 8 tysięcy zgłoszeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie ich zamieszkania. Aplikacja pozwala w  prosty i przede wszystkim anonimowy sposób przekazać Policji  informacje o zagrożeniach w wybranych kategoriach, które w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Każdy z nas, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „akty wandalizmu”, „spożywanie alkoholu w miejscach publicznych”, „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją” czy też „zła organizacja ruchu drogowego”, „przekraczanie dozwolonej prędkości” i wiele innych. Generalnie możemy wybierać z 27 kategorii. Zgłoszenia są anonimowe, zatem nie trzeba podawać swoich danych.

Wskazane na mapie zagrożenia podlegają weryfikacji (policjanci patrolują i sprawdzają wskazane miejsca), a po ich potwierdzeniu podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania tych zjawisk. Zatem wymiernym efektem naniesionych na mapę zagrożeń jest obecność policjantów w miejscach, w których oczekuje tego społeczeństwo.

Internauta jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach. Każdy etap działalności Policji ma swoje odzwierciedlenie poprzez zmianę statusu zgłoszonego zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa. Naniesione zagrożenie po przyjęciu przez Policję otrzymuje status „weryfikacja”. Po okresie weryfikacji zgłoszenie zostaje zakwalifikowane jako „niepotwierdzone” lub „potwierdzone”. W przypadku zgłoszeń potwierdzonych zostaje wprowadzona procedura ich eliminacji.

Po wyeliminowaniu zagrożenia otrzymuje ono status „potwierdzone (wyeliminowane)”. Natomiast w przypadku zgłoszeń potwierdzonych, za eliminację których odpowiadają instytucje pozapolicyjne (np. „niewłaściwa infrastruktura drogowa”), informacja o zagrożeniu zostaje niezwłocznie przekazana odpowiedzialnym instytucjom. W tym przypadku zgłoszenie na KMZB otrzymuje status „potwierdzone (przekazane poza Policję)”.

Zebrane na mapie informacje pozwalają na jeszcze lepszą dyslokację służb, czyli dostosowanie zarządzania patrolami do bieżących potrzeb. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli zatem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

W 2020 roku (od 1 stycznia do 15 grudnia) mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 2 379 zgłoszeń.

W zakresie prewencyjnym nanoszone zagrożenia dotyczyły najczęściej spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (202) i grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (102), natomiast w zakresie ruchu drogowego naniesiono w sumie 1 769 zagrożeń, w tym najczęściej dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości (1 161) oraz niewłaściwego parkowania (314).

Natomiast od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli od września 2016 roku mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 8 488 zgłoszeń.

W zakresie prewencyjnym nanoszone zagrożenia najczęściej dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (1 083), grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją (413) oraz aktów wandalizmu (284), natomiast w zakresie ruchu drogowego naniesiono w sumie 5 731 zagrożeń, w tym najczęściej dotyczące przekraczania dozwolonej prędkości (2 841), nieprawidłowego parkowania (1 282) oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej (915).

Z narzędzia należy korzystać w rozsądny sposób, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Istotne jest to, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa
 

Źródło: KMPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować