Sądeckie Wodociągi odpowiadają radnym. Nie będzie obniżek cen

Sądeckie Wodociągi odpowiadają radnym. Nie będzie obniżek cen

Sądeckie Wodociągi odpowiedziały radnym Klubu Koalicji Nowosądeckiej oraz Platformy Obywatelskiej wydając oświadczenie. Całość publikujemy poniżej.

 

W związku z publicznym apelem Klubu Radnych Koalicja Nowosądecka i Platforma Obywatelska uprzejmie informujemy, iż ceny taryfowe za wodę i ścieki są cenami sztywnymi, których nie można ani podnosić ani obniżać. Zostały one ustalone w 2018 roku zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r., które wskazuje szczegółowo koszty, jakie mogą być uwzględnianie w konstruowaniu taryf. Nie ma wśród nich kosztów, które nie byłyby związane z dostawą wody i odprowadzaniem ścieków.

 

Prawidłowość kalkulacji potwierdziła akceptacja taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, która jest regulatorem - instytucją powołaną m.in. do ochrony konsumentów. Przyjęta na okres trzech lat taryfa za wodę i ścieki odzwierciedla koszty niezbędne dla realizacji celów, do jakich spółka została powołana tj. nieprzerwanych dostaw dobrej jakości wody oraz skutecznego odbioru i oczyszczania ścieków.

 

Spółka nie może arbitralnie ustalać taryfy, abstrahując od kosztów jej funkcjonowania. Takie postępowanie byłoby nie tylko pogwałceniem podstawowych zasad efektywnego zarządzania, ale działaniem sprzecznym z prawem, a w konsekwencji szkodliwym dla Spółki i groźnym dla konsumentów. Nie można w sposób odpowiedzialny domagać się od Spółki, by ustalała taryfę nie odzwierciedlającą kosztów jej funkcjonowania. W ostatecznej konsekwencji mogłoby to doprowadzić do sytuacji, w której nie byłoby możliwe zagwarantowanie mieszkańcom dostaw wody i odbioru ścieków.

 

Jak pokazuje przykład komunalnej spółki NOVA, gdy koszty przewyższają przychody pojawia się strata i konieczność ratowania sytuacji poprzez „wpompowanie” do Spółki milionów z budżetu miasta Nowego Sącza oraz drastyczne podwyżki cen usług. Dość powiedzieć, że za utylizację jednej z kategorii odpadów spółka NOVA pobierała w ubiegłym roku 219 zł za tonę, a tymczasem w lutym 2020 r. zaproponowała Sądeckich Wodociągom 1000 zł za tonę!

 

Czy ktokolwiek życzyłby sobie podobnego rozwoju wypadków w przypadku taryfy za wodę i ścieki? Założony w obowiązującej taryfie Sądeckich Wodociągów zysk w wysokości 5 procent w odniesieniu do działalności wodociągowo-kanalizacyjnej to standardowy poziom przyjmowany przez przedsiębiorstwa tego typu w kraju. Ponadto zgodnie z wymaganiami stawianymi przez bank spółka musi mieć pieniądze na zabezpieczenie spłaty kredytu i realizację inwestycji. Bez zysku nie byłoby to możliwe.

 

Darowizny i dotacje przekazywane przez Spółkę organizacjom lokalnym są powszechną praktyką stosowaną przez przedsiębiorstwa w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. W przypadku naszej Spółki skala udzielanego wsparcia jest niewielka i w 2020 roku sięgnęła ogółem kwoty 7340 zł. Dotacje w wysokości od 500 zł do 1225 zł trafiły do szkół, związków i organizacji społecznych, działających na rzecz mieszkańców regionu. Ich źródłem nie były opłaty za wodę i ścieki, ale przychody z usług dodatkowych świadczonych przez Spółkę takich jak np. badania wody, które nie są wliczane w taryfę.

 

Zaangażowanie działaczy społecznych i niekwestionowane owoce działalności organizacji, odpowiadających na potrzeby lokalnego środowiska, zasługują nie tylko na szacunek, ale również na wymierną pomoc. Trudno w tym kontekście zrozumieć powody, dla których chcieliby Państwo pozbawić skromnej pomocy np. organizatorów balu dla niepełnosprawnych dzieci w Nowym Sączu, Ligę Ochrony Przyrody, czy Specjalistyczny Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu?

 

W razie potrzeby bardziej szczegółowych wyjaśnień dotyczących metodologii konstruowania taryfy za wodę i ścieki lub interpretacji sprawozdań finansowych pozostajemy do dyspozycji.

 

 

Tadeusz Frączek

Prezes Zarządu Sądeckich Wodociągów

 

Źródło: SW 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować