Sądeckie Wodociągi – Wniosek prezydenta jest bezzasadny

Sądeckie Wodociągi – Wniosek prezydenta jest bezzasadny

Sądeckie wodociągi oznajmiły właśnie, że nie ma podstaw do zmiany taryfy za wodę i ścieki zatwierdzonych w 2018 na kolejne 3 lata, powołując się na decyzję Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  w sprawie wniosku Prezydenta Nowego Sącza. 

 

W żadnym przypadku nie stwierdzono powodów, które dawałyby podstawę do uchylenia decyzji z 2018 roku. W uzasadnieniu napisano, że Prezydent Nowego Sącza nie przedstawił żadnych dowodów, które wskazywałyby, że taryfę za wodę i ścieki ustalono nieprawidłowo.


W efekcie wniosek Prezydenta Nowego Sącza jako niezasadny spotkał się z odmową. Prezydent może od tej decyzji odwołać się do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji 

Piszą na swojej stronie internetowej Sądeckie Wodociągi

 

Źródło / informacja Sądeckie Wodociagi 

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować