Sądeckie Wodociągi zaczęły w lipcu 2023 prace nad raportem zrównoważonego rozwoju

„To ważny, choć długotrwały proces, który pozwoli nam ocenić nasze możliwości i zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Będzie też istotny z punktu widzenia określenia wpływu spółki na nasze najbliższe środowisko” – podkreśla Tadeusz Frączek, prezes Sądeckich Wodociągów.

Sądeckie Wodociągi zaczęły w lipcu 2023 prace nad raportem zrównoważonego rozwoju

Prace wiążą się z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa jest związana ze strategią Unii Europejskiej dotyczącą „Europejskiego Zielonego Ładu”.


Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń, nie ograniczając możliwości zaspokojenia potrzeb pokoleń przyszłych – wyjaśnia Tadeusz Frączek.


Z punktu widzenia firmy oznacza to przygotowanie raportu zrównoważonego rozwoju w oparciu o nowe standardy Unii Europejskiej, które w czerwcu tego roku przyjęła Komisja Europejska. Dotyczą one między innymi określenia planów przedsiębiorstwa związanych z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5 stopnia Celsjusza (zgodnie z porozumieniem paryskim) oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Raport zrównoważonego rozwoju musi bazować na konkretnych danych liczbowych i jakościowych, m.in. powinien zawierać informacje dotyczące śladu węglowego firmy, określenia ryzyk i szans przedsiębiorstwa związanych ze zmianami klimatu.


Sądeckie Wodociągi nie mają jeszcze obowiązku raportowania tych danych, ale chcemy być transparentni nie tylko dla naszych klientów, ale też dla naszych partnerów. Już dziś między innymi instytucje finansowe wymagają od nas informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – dodaje prezes.


Warto wiedzieć:

Raportowanie zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech obszarach: środowisko naturalne, społeczeństwo, ład korporacyjny (z angielskiego ESG – Environmental, Social and Corporate Governance). Będzie dotyczyć dużych, średnich i małych firm notowanych na rynku regulowanym (giełdowym). Wpłynie jednak także na inne firmy, od których raportujące podmioty będą oczekiwały danych dotyczących tych trzech obszarów.


Źródło: Sądeckie Wodociągi

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować