Samorządowcy z Sądecczyzny spotkali się z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim

14 stycznia w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie samorządowców z Sądecczyzny z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim. Rozmawiano m.in. o projekcie Europa Karpat rozpoczętym kilka lat temu przez Marka Kuchcińskiego - obecnego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Samorządowcy z Sądecczyzny spotkali się z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim

Ponad 40 osób podpisało dzisiaj deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia Kluby Europy Karpat. Wicemarszałek Sejmu przybliżył ideę Klubów i ich dotychczasową działalność, której głównym celem jest rozwój infrastruktury drogowej w taki sposób, aby połączyła osiem krajów leżących w regionie Karpat. Kolejnym celem stowarzyszenia jest rozwój współpracy transgranicznej, ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego, historycznego, turystycznego i przyrodniczego regionu Karpat.


Europa Karpat jest szyldem, który kryje w sobie przedsięwzięcia znacznie szersze niż same Karpaty, choćby sprawy dotyczące zagospodarowania obszarów górskich i podgórskich - mówi wicemarszałek Ryszard Terlecki.


Tereny podgórskie wymagają wsparcia finansowego - dodał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. - Mieszkańcy Sądecczyzny to ludzie pracowici i przedsiębiorczy, jednak środki europejskie bardzo by im pomogły w dalszym rozwoju ekonomicznym. Powinniśmy wykorzystać tę szansę i sprawić, aby mieszkańcom naszego regionu żyło się jeszcze lepiej. Jako powiat współpracujemy z samorządami miast i gmin, jednak na realizację projektów ponadregionalnych czy międzynarodowych są potrzebne naprawdę duże środki - same samorządy sobie z tym nie poradzą.


Podczas spotkania rozmawiano również o wykluczeniu komunikacyjnym Sądecczyzny. Ten problem zasygnalizował m.in. burmistrz Muszyny Jan Golba oraz burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Mówił o tym również starosta Marek Kwiatkowski.


Infrastruktura drogowa jest kluczowa do rozwoju każdego regionu - tłumaczył starosta Marek Kwiatkowski. - Dlatego jako powiat inwestujemy miliony złotych w remonty i budowę dróg. Przez cztery lata obecnej kadencji wyremontowaliśmy ponad 124 kilometry dróg. To rekord! W tym roku także zaplanowaliśmy wiele inwestycji. To przynosi wymierne korzyści ekonomiczne - przy drogach powstają nowe firmy, rozwijamy się gospodarczo.


Dyskutowano także o możliwości powrotu do Krynicy Forum Ekonomicznego, które zostało przeniesione do Karpacza.


W spotkaniu wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Zofia Nika, Edward Ciągło i Marian Dobosz, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z Sądecczyzny oraz sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk. Spotkanie współorganizował Zygmunt Berdychowski - twórca Forum Ekonomicznego.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować