Pogoda - Sądeckie.pl19

Dzisiaj jest: 19. 04. 2021
Do końca roku: 256 dni
Jakość Powietrza

Spółka NOVA potrzebuje wsparcia finansowego z miejskiego budżetu

Spółka NOVA potrzebuje wsparcia finansowego z miejskiego budżetu

W czasie prasowego briefingu prezes zarządu spółki NOVA - Krzysztof Krawczyk - i wiceprezes Dawid Bednarski zaprezentowali aktualną sytuację finansową spółki. Pierwotnie prezentacja miała być przedstawiona podczas obrad Sesji Rady Miasta, niemniej radni nie zgodzili się na takie rozwiązanie. 

 

Prezes Krzysztof Krawczyk przedstawił czarny scenariusz związany z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę z powodu jej złej sytuacji finansowej, podkreślając, że bez wsparcia finansowego Rady Miasta, spółka NOVA może przestać odbierać odpady od mieszkańców. 

 

Problemy spółki NOVA rozpoczęły się od 2017 r. W 2017 r. strata brutto wyniosła 65 000 zł. W 2018 r. kwota straty wzrosła do 1 530 000 zł, a po pierwszym półroczu 2019 r. sięgnęła poziomu 2 420 000 zł. Dalsze pogarszanie się sytuacji finansowej spółki NOVA może doprowadzić do jej upadłości i likwidacji. 

 

Prezes spółki NOVA uważa, że przyczyną pogorszenia się sytuacji finansowej spółki jest przejęcie do realizacji zadania publicznego polegającego na odbiorze odpadów z obszaru miasta Nowego Sącza. Realizacja tego zadania jest dla spółki nierentowna. 

 

Prezes spółki NOVA posłużył się przykładem zestawienia kosztów odbioru odpadów za maj 2019 r. Miesięczny koszt wyniósł 1 072 111 zł, co oznaczało dla spółki miesięczną stratę w wysokości 569 611 zł. Prezes spółki Nova przedstawił również zestawienie kosztów przetworzenia jednej tony odpadów z kwotą dopłacaną przez miasto Nowy Sącz i przez spółkę.

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, że spółka dopłaca około 150 zł do 1 tony odpadów, ponieważ koszt przetworzenia takiej ilości odpadów wynosi około 350 - 375 zł, a miasto przekazuje środki finansowe w wysokości 502 500 zł miesięcznie, co w przeliczeniu na jedną tonę wynosi 206 zł. 

 

Przyczyną takiej sytuacji jest znaczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów oznaczonych kodem 19 12 10 (odpady palne) oraz kodem 19 12 12 (odpady nadsita). Spółka nie ma wpływu na ceny kształtowane przez rynek usług, natomiast ponosi tego skutki. Problemu spółka dopatruje się także we wzroście ilości odbieranych odpadów zielonych. W latach 2015 - 2017 ilość odpadów zielonych odbieranych przez spółkę wynosiła 500 ton rocznie. W 2018 r. ilość wzrosła do 3000 ton, a w 2019 r. - do 4500 ton. 

 

Jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami w miejskim budżecie. Jeżeli spółka NOVA nadal będzie w tak trudnej sytuacji finansowej, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnego przetargu. Ze względu na wzrost cen rezultat będzie taki sam, jak w przypadku zwiększenia środków finansowych na zadanie powierzone spółce NOVA. Żadna spółka nie zaproponuje ceny poniżej cen rynkowych. 

 

Wygląda zatem na to, że radni będą mieli ciężki orzech do zgryzienia - na rynkowe czynnniki samorząd lokalny nie ma wpływu. Z drugiej strony możliwość zmiany sytuacji finansowej spółki NOVA hamują obowiązujące ograniczenia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej przez gminę miasto Nowy Sącz.

 

Pełna prezentacja do pobrania znajduje się pod tym linkiem

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować