Spotkanie inwestorów w Krakowskim Parku Technologicznym

Spotkanie inwestorów w Krakowskim Parku Technologicznym

W piątek 8 lutego w Krakowskim Parku Technologicznym odbyło się spotkanie biznesowe na temat funkcjonowania w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin, posiadających na swoim obszarze SSE oraz firm, które prowadzą w nich swoją działalność.

 

Stary Sącz reprezentował wiceburmistrz Kazimierz Gizicki, kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego Piotr Dyrek oraz prezes zarządu firmy Kalmar inwestującej w SSE przy ul. Wielki Wygon.

 

W wydarzeniu wziął udział również wojewoda małopolski Piotr Ćwik, który podsumował, że w 2018 roku wydano łącznie 9 zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze SSE oraz 5 decyzji o wsparciu tych inwestycji.

 

Zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki w swoim przemówieniu zaznaczył, że gmina Stary Sącz jest otwarta na przedsiębiorców, a w planie zagospodarowania przestrzennego w dalszym ciągu wydzielane są obszary przeznaczone na działalność gospodarczą. Jest ich już kilkadziesiąt hektarów.

 

Wiceburmistrz wspomniał również o nowym programie wsparcia dla firm pn. Polska Strefa Inwestycji, która powstała po zmianie przepisów. Ma ona wkrótce zastąpić działające od 20 lat SSE. Dodał również, że ta nowa forma wsparcia dla firm nie stanowi zagrożenia dla przedsiębiorców, którzy chcą przeprowadzać nowe inwestycje.

 

Źródło i Fot. Urząd Miasta Nowy Sącz

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować