Spotkanie na Wydziale Nauk Inżynieryjnych ANS zakończyło Dni z Biurem Karier

Akademickie Biuro Karier ANS przyłączyło się do ogólnopolskiego projektu pn. „Gra o karierę – biura karier dla Ciebie” pod patronatem Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP. W ramach projektu zorganizowane zostały Wydziałowe Dni z Biurem Karier, podczas których odbyły się spotkania z pracodawcami warsztaty, szkolenia i konsultacje dla studentów. Ostatniego dnia (w piątek 15 marca) gościliśmy na Wydziale Nauk Inżynieryjnych.

Spotkanie na Wydziale Nauk Inżynieryjnych ANS zakończyło Dni z Biurem Karier

Dzięki prezentacji Małgorzaty Furtak i Anny Wroniewicz z Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu studenci poznali „Praktyczne aspekty zakładania działalności gospodarczej”. Warsztaty zorganizowane zostały z myślą osobach prowadzących i zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Studenci mieli także okazję wypełnić wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zanim zdecydujemy się na własną firmę, to może warto zdobyć cenne doświadczenia w Europie? Czemu nie. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu realizowany jest Program Erasmus+. Konsultacje ze studentami Wydziału Nauk Inżynieryjnych poprowadziła Agnieszka Rafałowicz z Działu Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, omawiając możliwości wymiany studenckiej i międzynarodowych praktykach studenckich, które wpływają pozytywnie na karierę zawodową.

Na koniec spotkania przedstawiono programy Ministerstwa Obrony Narodowej oraz możliwości budowania kariery w armii. „Zostań żołnierzem – omówienie aktualnych form służby wojskowej” – to propozycja Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, a przedstawił go st. szer. Łukasz Grądalski.

Podobnie jak podczas poprzednich dni konsultacje w ramach planowania kariery poprowadziły: Ewelina Kasalik-Kowal i Katarzyna Kowalczyk, doradcy zawodowi w Akademickim Biurze Karier ANS w Nowym Sączu.

W poniedziałek 11 marca na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Pierwsze z pięciu spotkań zorganizowane zostało na Wydziale Nauk Ekonomicznych Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, a cykl „Gra o karierę – biura karier dla Ciebie” zaszczycili m.in. Maria Mółka – dziennikarka Radio RDN Nowy Sącz oraz st. kpr. Janusz Wolanin z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu. Studenci mieli także możliwość konsultacji swojego CV czy planów na rozwój kariery zawodowej z Akademickim Biurem Karier oraz możliwość poznania zalet wyjazdu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+.

We wtorek 12 marca na Wydziale Nauk Humanistycznych

Tu wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu zagraliśmy w „Chłopską Szkołę Biznesu”. Jest to gra planszowa, która służy rozwijaniu kompetencji społecznych i promocji przedsiębiorczości. Ciekawa i angażująca forma rozgrywki ułatwia zrozumienie współczesnych zjawisk gospodarczych, a co najważniejsze chętnie grają w nią nie tylko studenci. Podobnie jak dzień wcześniej studenci mieli możliwość konsultacji swojego CV czy planów na rozwój kariery zawodowej z Akademickim Biurem Karier (tu pomocą służyła Ewelina Kasalik-Kowal) oraz możliwość poznania zalet wyjazdu zagranicznego w ramach Erasmus+. O programie opowiadali studenci, którzy niedawno wrócili z hiszpańskiej Kordoby, oraz Agnieszka Rafałowicz z Działu Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

W środę 13 marca na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki

Wydarzenie rozpoczęło się od warsztatów z wykorzystaniem gry pt. „Chłopska Szkoła Biznesu”. Jest to gra planszowa, która służy rozwijaniu kompetencji społecznych i promocji przedsiębiorczości. Jak podkreślają prowadzące warsztaty: Renata Hamiga-Kęska i Anna Graca z Wojewódzkiego Urząd Pracy Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu, to „ciekawa i angażująca forma rozgrywki ułatwia zrozumienie współczesnych zjawisk gospodarczych”.

Studenci mieli także okazję wysłuchać prezentacji „Wychowawca, pedagog, a może psycholog? Czyli słów kilka o Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej” i zapoznawać się z charakterem oraz specyfiką pracy w instytucjonalnej pieczy zastępczej na przykładzie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu (prezentację poprowadziły: Małgorzata Jędrzejek – Koordynator Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzycierzu oraz Jolanta Liptak – starszy specjalista pracy socjalnej, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Sączu).

Stałym punktem pięciodniowego wydarzenia jest możliwość konsultacji swojego CV czy planów na rozwój kariery zawodowej z Akademickim Biurem Karier) oraz możliwość poznania zalet wyjazdu zagranicznego w ramach Programu Erasmus+, o którym opowiadała Katarzyna Górowska.

W czwartek 14 na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie

Tu pełną studentów Aulę Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie odwiedziły Ewelina Kasalik-Kowal i Katarzyna Kowalczyk z Akademickiego Biura Karier, służąc poradami jak m.in. zaplanować swoją karierę zawodową czy przygotować CV.

Studenci obu Wydziałów mieli także okazję zapoznać się z ofertą zagranicznych praktyk i studenckich wymian z Erasmus+. O programie opowiadali studenci, którzy niedawno wrócili z hiszpańskiej Kordoby. Czwarty dzień wydarzenia „Gra o karierę – biura karier dla Ciebie” zakończyła prezentacja „Zostań żołnierzem – omówienie aktualnych form służby wojskowej” st. szer. Łukasz Grądalskiego ze współpracującego z naszą Uczelnią Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować