Sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspomaga pracę Pracowni Bakteriologicznej w limanowskim szpitalu

W październiku wykonano pierwsze badania na aparatach Maldi-tof i Phoenix przekazanych do Pracowni Bakteriologicznej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Obecnie obydwa aparaty są używane w laboratorium w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń wszystkich układów (m.in. oddechowego, pokarmowego, moczowego) i przede wszystkim sepsy z każdego materiału pobranego od pacjenta.

Sprzęt od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wspomaga pracę Pracowni Bakteriologicznej w limanowskim szpitalu

Maldi-tof to urządzenie pozwalające na precyzyjną i przyśpieszoną identyfikację drobnoustrojów stanowiących przyczynę sepsy. Umożliwia podjęcie szybkiej terapii, zazwyczaj do 24 godzin od momentu pobrania materiału. Aparat ten był do tej pory dostępny tylko w nielicznych laboratoriach w Polsce.


Phoenix to aparat do automatycznej identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów. Pozwala przyspieszyć wynik antybiogramu, umożliwia optymalne leczenie sepsy. Oba sprzęty ze sobą kompatybilne.


W dniu dzisiejszym Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej odwiedził Pracownię Bakteriologiczną, gdzie pani Zofia Kowalska Kierownik pracowni objaśniła procedurę wykonywania badań nowym sprzętem.


Sepsa to choroba w której przebiegu priorytetowe znaczenie ma dostęp do szybkiej i prawidłowej diagnostyki mikrobiologicznej, dlatego niezmiernie się cieszę i dziękuję Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że przychyliła się do naszej prośby i doposażyła Pracownię Bakteriologiczną limanowskiego Szpitala w ten nowoczesny sprzęt. Jest to dla nas niezwykle ważne, gdyż szeroki zakres prowadzonej przez tutejszą pracownię diagnostyki zakażeń jest ogromnym wsparciem dla działających oddziałów i poradni Szpitala. Dziękuję również całemu zespołowi pracowni bakteriologicznej za pracę, zaangażowanie oraz chęć nabywania nowych umiejętności i doskonalenia w nowoczesnych metodach diagnostyki – mówi Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala.


Do pracowni na początku przyszłego roku trafi również komora laminarna przeznaczona do pracy w warunkach sterylnych i wykorzystywana w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej. Komora chroni operatora i pomieszczenie laboratoryjne przed potencjalnym skażeniem lub zanieczyszczeniem wewnątrz obszaru roboczego.


Wszystkie sprzęty Szpital otrzymał dzięki wparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której 31. finał przebiegał pod hasłem Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować