Stabilizacja osuwiska na ul. Węgierskiej w Grybowie

Stabilizacja osuwiska na ul. Węgierskiej w Grybowie

Trwają prace nad stabilizacją osuwiska na ul. Węgierskiej w Grybowie, które od wielu lat zagrażało pobliskim domom.

 

Kilkanaście nowych betonowych pali zostało juz zakotwiczonych w skale. Położona została na nich platforma żelbetowa. W kolejnych etapach inwestycji planowana jest płyta betonowa oraz asfalt na warstwach specjalnego kruszywa. Prace mają się zakończyć w tym roku.

 

Stabilizacja osuwiska w Grybowie to bardzo ważne przedsięwzięcie, które nadzorują władze Powiatu Nowosądeckiego. Kwota uzyskanego dofinansowania na ten cel to ponad 3 miliony złotych. Reszta funduszy pochodzi z budżetu Powiatu. Ulica Węgierska w Grybowie to fragment drogi powiatowej Grybów – Krużlowa Niżna. Stanowi ona alternatywne połączenie dla mieszkańców Grybowa.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować