Startuje otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej już od dziś mogą ubiegać się o środki z budżetu Województwa na realizację wartościowych projektów służących rozwojowi przedsiębiorczości. Pula środków przeznaczonych na ten cel w konkursie „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” to aż 1 mln zł.

Startuje otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” już od dwunastu lat wspiera małopolską społeczność start-upową oraz środowisko kreatywne. Organizacje pozarządowe realizujące w regionie przedsięwzięcia służące m.in. pozyskiwaniu wiedzy oraz podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i firm, mogą aplikować o środki, by te projekty wdrażać na jak najwyższym poziomie.


W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

  • przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
  • przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w branży kreatywnej, m.in. warsztatów tematycznych i spotkań, w tym przy wykorzystaniu potencjału miejsc pracy kreatywnej typu fablab, makerspace itp.


Realizacja tych inicjatyw jest bardzo ważna dla dynamicznie rozwijającego się ekosystemu przedsiębiorczości w Małopolsce. Chcemy, aby projekty składane przez organizacje pozarządowe przyczyniały się do promowania i rozwoju przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych technologiach i dużym potencjale sektora kreatywnego. To doskonała przestrzeń do wymiany wiedzy, rozwoju kwalifikacji, ale przede wszystkim networkingu, tak ważnego w środowiskach biznesowych – podkreśla wicemarszałek Józef Gawron.


Wielkość dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.


Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 7 lutego 2024 r. do godziny 16:00,
  • wersją pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 9 lutego 2024 r. do godziny 16:00.


Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.


***

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych jedenastu edycji programu dofinansowano ok. 190 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 110 tys. osób. Wśród wydarzeń wspieranych w dotychczasowych edycjach były m.in. Summer Jam, TEDxKazimierz, konferencja RoboChallenge, Smogathon, Małopolski Festiwal Programowania, warsztaty „Projekt: firma. Design Thinking w praktyce”, LifeScience Business Akademia, Idea Development Camp, InnoMaker, Startup Shaker.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować