Strzelnica w powiecie 2023”. Trwa konkurs Ministra Obrony Narodowej

Aplikować mogą podmioty zarówno szczebla gminnego, powiatowego, jak i wojewódzkiego.

Strzelnica w powiecie 2023”. Trwa konkurs Ministra Obrony Narodowej

- Rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa nowych obiektów będących poza zasobami Sił Zbrojnych RP, to jeden z celów konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”. To konkretna propozycja umożliwiająca prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił. Zachęcam małopolskie samorządy do skorzystania z tej propozycji. Nabór trwa do 15 września – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 


Strzelnice muszą spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz na przykład zapewniać możliwość wykonywania strzelań na konkretną odległość. Dla strzelnicy realizowanej w ramach wariantu I, podstawowego, odległość ta wynosi do 50 m. Dla porównania, w przypadku strzelnicy wybudowanej w ramach wariantu V, jest to odległość do 200 m (minimum 50 m) dla osi 1 oraz do 100 m (minimum 50 m) dla osi 2.


Warianty zakładają także różną liczbę szkolonych, mogących jednocześnie wykonywać strzelanie. W wariancie I podstawowym jest to minimum 6 szkolonych, a w przypadku wariantu V minimum 10 szkolonych na osi 1 i minimum 6 na osi 2. Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej (https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-62023cwcr).


Zakres zadań, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, to roboty budowlane, a także prace przygotowawcze. W ramach inwestycji przyznane środki mogą być też wykorzystane na pierwsze wyposażenie strzelnicy. Pozwoli to na zakup między innymi: urządzeń sterujących polem tarczowym, transporterów tarcz, systemu sterowania polem tarczowym i rejestracji trafień, stojaków tarcz czy chociażby systemu nagłaśniającego.


Więcej informacji o trwającym konkursie MON:

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-62023cwcr


W poprzednim konkursie Ministra Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie” https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-42023cwcr można było uzyskać dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego (dofinansowanie do 200 tys. zł).


W Małopolsce po te środki skutecznie sięgnęły:

  1. Gmina miejska Kraków
  2. Gdów https://www.gdow.pl/aktualnosci/w-centrum-kultury-w-gdowie-powstanie-wirtualna-strzelnica,art-3546
  3. Myślenice
  4. Korzenna
  5. Niepołomice https://www.niepolomice.eu/wyroznione/w-niepolomicach-powstanie-wirtualna-strzelnica


Źródło: MUW

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować