Sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorca zmienił formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, ale Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował tę decyzję, co skłoniło przedsiębiorcę i Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców do złożenia odwołania.

Sukces Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie zmiany formy opodatkowania

Przedsiębiorca zgłosił w systemie CEiDG zmianę formy opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany. Naczelnik Urzędu Skarbowego zakwestionował tę zmianę i wydał decyzję nakazującą rozliczenie się na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców złożyli odwołania. Stanowisko Rzecznika: Rzecznik wskazał, że przedsiębiorca uprawdopodobnił złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania. Argumentował to m.in. faktem, że przedsiębiorca


  1. Złożył wniosek na platformie CEiDG, w którym dokonał zmiany oświadczenia o formie opłacania podatku dochodowego.
  2. Począwszy od 21 lutego 2022 r. dokonywał płatności zaliczek na podatek dochodowy opisując je jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE).
  3. W dniu 5 lutego 2022 r. złożył wniosek do GUS w celu potwierdzenia grupowania (określenia PKWiU) świadczonej usługi.

Rzecznik powołał się również na pismo Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2023 r., dotyczące problemu w funkcjonowaniu systemu CEiDG, oraz na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lutego 2024 r., z którego wynika, że wymóg pisemności oświadczenia o wyborze formy opodatkowania jest dochowany, gdy tekst tego oświadczenia został zawarty w tytule przelewu skierowanego do organu podatkowego.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie uwzględnił argumenty Rzecznika i uchylił w całości decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Dyrektor Izby zalecił Naczelnikowi, aby przy ponownym rozpoznaniu sprawy dokonał wszechstronnej oceny zebranego materiału dowodowego, spełniającej wymogi art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa.

Źródło: Rzecznik MSP 


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować