Sześć firm chce budować obwodnicę Chełmca

Już wiadomo jakie firmy chcą budować obwodnicę Chełmca, w ciągu DK28. Do przetargu wpłynęło 6 ofert, które zostały otwarte 6 sierpnia 2021 r.

Sześć firm chce budować obwodnicę Chełmca

Najniższy koszt wykonania zadania zaoferowało konsorcjum firm: Swietelsky Rail Polska i Swietelsky AG z siedzibą w Linz (Austria), wyceniając prace na 49 689 535,74 zł, najwyższy konsorcjum: Strabag Infrastruktura Południe i Strabag proponując cenę 64 975 638,21 zł.


Wykonawcy, którzy wzięli udział w postępowaniu przetargowym i proponowane ceny:
  • konsorcjum Swietelsky Rail Polska (lider) z Krakowa i Swietelsky AG z Linz, cena 49 689 535,74 zł,
  • Rubau Polska z Warszawy, cena 54 085 620,93 zł,
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX z Będzina, cena 57 531 308,30 zł,
  • konsorcjum: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” ze Skoczowa i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ENERGOPOL z Krakowa, cena 58 750 576,30,
  • Primost Południe z Będzina, cena 62 165 190,06 zł,
  • Strabag Infrastruktura Południe i Strabag, cena 64 975 638,21 zł.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 56 818 509,19 zł


Zanim zostanie wybrany wykonawca

Komisja przetargowa zbada i oceni oferty przygotowane od wykonawców, następnie wybierze najkorzystniejszą ofertę. Czas przeznaczony na te czynności uzależniony jest od jakości złożonych dokumentów. Po uprawomocnieniu się wyboru będzie można podpisać umowę. Od podpisania umowy będzie się liczył czas przeznaczony na budowę, który wynosi 12 miesięcy. Do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, od 1 grudnia do 31 marca.


Zakres budowy

Od wykonawcy wyłonionego w przetargu oczekiwane jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP wraz z budową obiektów inżynierskich ( 2 mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Trzeba przebudować wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K , w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).


Cele do osiągnięcia

Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.
Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.


Krok po kroku do budowy

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID). Decyzja ta została wydana 28 lipca 2021 r.


Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować