Szkoła Podstawowa w Łukowicy dołączyła do szkół partnerskich Akademii Nauk Stosowanych

Jednym z efektów współpracy między Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Szkołą Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łukowicy jest realizacja wspólnych projektów edukacyjnych, które mają na celu rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Łukowicy dołączyła do szkół partnerskich Akademii Nauk Stosowanych

W ramach porozumienia podpisanego 4 marca przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju ANS dra hab. inż. Józefa Ciułę oraz Dyrektor SP mgr Wiolettę Oleksy, uczniowie szkoły będą mogli korzystać z bogatej oferty naukowej i dydaktycznej Uczelni, a nauczyciele z konsultacji i wsparcia ekspertów.

Wśród działań zaplanowanych w ramach porozumienia są m.in.:

- udział uczniów w kołach naukowych ANS oraz w zajęciach, wykładach, konkursach, ćwiczeniach, projektach, pracach badawczych, warsztatach organizowanych przez Uczelnię,

- możliwość przeprowadzenia badań przez studentów ANS niezbędnych do prac licencjackich i magisterskich oraz wspieranie praktyk studenckich i imprez organizowanych przez Uczelnię,

- prowadzenie badań związanych z aktywnością ruchową uczniów Szkoły, mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wdrażanie programów w zakresie zdrowej żywności i jej wpływu na rozwój ucznia, przeciwdziałania otyłości dzieci itp.,

- wykładów i prelekcji na tematy związane z profilaktyką zdrowia i bezpieczeństwa dla uczniów lub na inne tematy zaproponowane przez Uczelnię,

- organizacji przedsięwzięć i akcji charytatywnych.

Celem porozumienia jest podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Łukowicy oraz stworzenie warunków do rozwoju talentów i zainteresowań uczniów. Porozumienie jest także wyrazem społecznej odpowiedzialności biznesu Akademii Nauk Stosowanych, która chce wspierać lokalne społeczności i instytucje edukacyjne.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować