Pogoda - Sądeckie.pl

16

Dzisiaj jest: 16. 10. 2021 Do końca roku: 76 dni
Jakość Powietrza:

Szpital Powiatowy w Limanowej wzbogacił się w nowoczesny sprzęt

Szpital Powiatowy w Limanowej wzbogacił się w nowoczesny sprzęt

Dzięki dofinansowaniu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2, Szpital Powiatowy w Limanowej wzbogacił się o nowoczesny aparat do znieczuleń oraz konsolę zbiorczą monitorowania IT. W najbliższym czasie do Szpitala dostarczony zostanie również analizator mikrobiologiczny, kolejna konsola zbiorcza monitorowania IT oraz myjnia do wózków. Łączna wartość dofinasowania w ramach Pakietu Medycznego 2 to 1 005 445,07 złotych.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” to projekt realizowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.


Szpital Powiatowy w Limanowej jest jednym spośród 39 Partnerów Projektu. W ramach Pakietu Medycznego 2 do małopolskich placówek trafiło łącznie ponad 69 milionów złotych na zakup nowego sprzętu medycznego, zakup środków ochrony osobistej a także na modernizację przyszpitalnych tlenowni.

***
Nowoczesny aparat do znieczulenia to zwarty system oddechowy zaprojektowany do prowadzenia znieczulenia niskimi przepływami. Zawiera respirator z cyfrowo sterowanymi zastawkami przepływu. Umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych. Zapewnia ciągły przepływ świeżego gazu w trakcie wentylacji mechanicznej. Wspomaga leczenie pacjentów na oddziale Intensywnej Terapii.


Nowa konsola zbiorcza monitorowania IT trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Konsole zbiorcze umożliwiają ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi. Dają one możliwość równoczesnego podglądu na w/w funkcje u kilku pacjentów równocześnie. Zmniejszają konieczność bezpośredniego kontaktu personelu z pacjentami, a tym samym zmniejszone zostaje ryzyko zakażenia. Kolejna konsola, która będzie dostarczona w najbliższym czasie, trafi na Oddział Chorób Wewnętrznych.


Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy.
  • I etap buduje pakiet medyczny (223,5 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (361 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł).
  • II etap to pakiet społeczny i pakiet edukacyjny (116 mln zł).
  • III etap to pakiet rozwoju (740 mln zł).

W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1,5 mld zł przekazywane przez Zarząd Województwa Małopolska na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie skutków pandemii dla małopolskiej gospodarki oraz wsparcia mieszkańców. Pochodzą one z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.


Źródło: Szpital Limanowa

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować