Pogoda - Sądeckie.pl

19

Dzisiaj jest: 19. 09. 2021 Do końca roku: 103 dni
Jakość Powietrza

Szpital Powiatowy w Limanowej z dofinansowaniem na zakup ambulansu

Szpital Powiatowy w Limanowej z dofinansowaniem na zakup ambulansu

W marcu bieżącego roku Szpital Powiatowy w Limanowej zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o dofinasowanie realizacji projektu pn. „Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i już w kwietniu podpisano umowę, zgodnie z którą Szpital otrzyma 520 000 zł na realizację tego celu.

„Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidulanej i środków do dezynfekcji” to projekt w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.


Na stronie internetowej Szpitala jest już ogłoszony przetarg na zakup ambulansu. Zgodnie ze specyfikacją zakupiony zostanie samochód fabrycznie nowy, z zabudową przedziału medycznego, przystosowany do przewozu min. 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. Karetka wyposażona będzie w m.in. defibrylator z pełnym wyposażeniem + modem, respirator transportowy przenośny, pompę infuzyjną, ssak elektryczny transportowy oraz ssak ręczny, wideolaryngoskop z kamerą, nosze główne oraz transporter noszy.


Przypomnijmy, iż w ubiegłym roku Sekcja Transportu przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej wzbogaciła się o 3 nowe pojazdy sanitarne. Na obecną chwilę dysponuje 26 samochodami.


Źródło: Szpital Limanowa

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować