Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Szpital w Limanowej ma nowy ambulans

Szpital w Limanowej ma nowy ambulans

12 października odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala oraz poświęcenie nowej karetki. Po zakończonych obradach członkowie Rady Społecznej wizytowali dwie zmodernizowane pracownie: Analityczną i Serologii Transfuzjologicznej wraz z Bankiem Krwi oraz Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku.

Spotkanie rozpoczęło się na placu przed budynkiem Szpitala, gdzie Kapelan Szpitala ks. Piotr Jaworski dokonał poświęcenia karetki. Podczas wydarzenia obecni byli: Mieczysław Uryga Starosta Limanowski, Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala wraz z doktorem Andrzejem Gwiazdowskim Z-cą Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Błażej Głowicki, Pielęgniarka Oddziałowa SOR Krystyna Maśnica, Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego Andrzej Burnagiel, Kierownik Sekcji Transportu Zbigniew Jeż oraz członkowie Rady Społecznej Szpitala i przedstawiciel Związków Zawodowych Ratowników Medycznych Łukasz Maśnica.


Cieszę się, iż możemy się tutaj spotkać i przy okazji kolejnego posiedzenia Rady Społecznej Szpitala wspólnie uczestniczyć w poświeceniu nowej karetki. Jest to nowoczesny i w pełni wyposażony ambulans, zakupiony dzięki środkom z Unii Europejskiej i jestem przekonany, że będzie nam dobrze służył - mówił Marcin Radzięta Dyrektor limanowskiego Szpitala.


Dyrektor Szpitala złożył również podziękowania dla Pana Zbigniewa Jeża, który od ponad 20 lat pełni funkcję Kierownika Sekcji Transportu i czuwa nad sprawnym działaniem taboru. Nowy ambulans, który trafi do Sekcji został zakupiony w ramach projektu pn. „Zakup ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego oraz zakup środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji” dofinansowanego w zakresie działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Po poświęceniu karetki odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala podczas której przyjęto uchwały o zmianie w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala, o zbyciu majątku trwałego tj. czterech pojazdów sanitarnych Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz o przyjęciu darowizny środków trwałych w postaci aparatury medycznej sprzętu otrzymanego z Ministerstwa Zdrowia. Przyjęto również uchwałę o zmianie Planu Inwestycyjnego Szpitala.


Kolejnym punktem spotkania była wizyta w zmodernizowanej Pracowni Analitycznej po której oprowadziła Pani Zofia Więcław Kierownik Pracowni oraz wizyta w Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku.


Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować