Szykuje się rozbudowa i modernizacja limanowskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ogłoszono przetarg

Ogłoszono przetarg na rozbudowę i modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co stanowi kluczowy krok w dążeniu do zapewnienia jeszcze lepszej opieki zdrowotnej społeczności.

Szykuje się rozbudowa i modernizacja limanowskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ogłoszono przetarg

Plan inwestycyjny obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz modernizację istniejącej infrastruktury. Pierwszy etap przewiduje rozbudowę budynku od strony południowo-zachodniej, co pozwoli na dodanie dwóch nowych kondygnacji bezpośrednio sąsiadujących z obecnym oddziałem SOR.

Działając w sposób zaplanowany, Szpital uniknie zakłóceń w pracy oddziału, zapewniając ciągłość świadczenia usług medycznych. Po ukończeniu nowej części SOR i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zostanie tam przeniesiona działalność oddziału. W razie potrzeby, Szpital zastosuje tymczasowe obiekty kontenerowe, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania oddziału SOR.

Drugim etapem będzie przebudowa istniejących pomieszczeń oddziału SOR, które nastąpi dopiero po uruchomieniu nowej części. W ramach tego etapu Szpital przeprowadzi modernizację pomieszczeń, zapewniając pacjentom i personelowi warunki zgodne z najwyższymi standardami.

Wartość tej inwestycji jest szacowana na kwotę 17 600 000 zł, a termin składania ofert ustalono na 20 marca 2024 r. o godzinie 10:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00. Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane do 31 grudnia 2025 r.

Postępowanie Szpital prowadzi w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, zgodnie z ustawą Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są na stronie internetowej Szpitala w zakładce Zamówienia Publiczne: szpitallimanowa/zamówienia publiczne.

Źródło: Szpital Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować