Tak będzie wyglądało zimowe utrzymanie dróg w Małopolsce

Meteorolodzy przewidują, że wkrótce pojawią się opady śniegu. Wszystko co jest potrzebne do zimowego utrzymania dróg krajowych jest przygotowane, by ruszyć do akcji.

Tak będzie wyglądało zimowe utrzymanie dróg w Małopolsce

Sól i materiały uszorstniające są zmagazynowane. Sprzęt zimowego utrzymania dróg krajowych w Małopolsce jest przygotowany. Sprzęt oczekuje w bazach i w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba zostanie użyty.


Wprawdzie okres sezonu zimowego liczony jest od 1.11.2021 r. do 31.03.2022 r., ale Oddział GDDKiA w Krakowie jest przygotowany na wystąpienie niekorzystnych warunków zimowych również w październiku czy kwietniu. W tych dwóch miesiącach gotowa do działania jest mniejsza ilość sprzętu, ale może podjąć natychmiastową pracę.


Sprzęt przygotowany do działania

W pełnej gotowości, od 1 listopada jest 205 jednostek plus 3 rezerwowe:

 • 149 posypywarek opłużonych,
 • 5 pługów wirnikowych (+2 w rezerwie),
 • 1 rezerwowa solarka opłużona,
 • 7 równiarek,
 • 44 jednostki do odśnieżania chodników.

Dodatkowo do załadunku materiałów przygotowanych, by zwalczać śliskość na drogach wykorzystywanych jest 37 ładowarek.


Standaryzacja Zimowego Utrzymania Dróg

Uwzględniając funkcję konkretnej drogi w układzie komunikacyjnym oraz obciążenie ruchem Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad określił Zarządzeniem nr 25 z dn. 04.10.2021r. standardy utrzymania dróg w okresie zimowym. Określają one dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego danym standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte.


I tak spośród dróg zarządzanych przez Oddział Kraków:

 • 257,8 km utrzymywane jest w standardzie I,
 • 489,5 km w standardzie II,
 • 221,8 km w standardzie III.


System pracy

Zimowym utrzymaniem dróg krajowych na terenie województwa małopolskiego zajmują się firmy wyłonione w przetargu nieograniczonym, pod nadzorem pracowników GDDKiA. Taki system został wprowadzony w 2000 roku. Aktualnie jest pięciu wykonawców działających na terenie Rejonów, czyli komórek terenowych Oddziału. Są to:

 • Rejon w Tarnowie, całodobowy telefon dyżurny: 723-904-549
 • Rejon w Nowym Sączu, całodobowy telefon dyżurny: 512-808-883
 • Rejon w Nowym Targu, całodobowy telefon dyżurny: 539-778-010
 • Rejon w Krakowie, całodobowy telefon dyżurny: 515-555-112
 • Rejon w Wadowicach, całodobowy telefon dyżurny: 883-306-865

Zadaniem wykonawców dysponujących sprzętem i materiałami jest odśnieżanie, usuwanie śliskości, kontrolne objazdy, prowadzenie akcji zimowego utrzymania i przesyłanie pełnej informacji zarządcy drogi. Bazy ze sprzętem i materiałem do posypywania dróg są rozlokowane w różnych miejscach na terenie całego województwa.


Monitoring działań

System monitoringu zimowego utrzymania dróg oparty na urządzeniach i czujnikach montowanych w pojazdach zimowego utrzymania, co pozwala na pełną kontrolę, gdzie w danej chwili znajdują się pojazdy, weryfikację wykonanych prac przez pługi i posypywarki, możliwość dokładnej analizy danych w zakresie lokalizacji, przejechanych tras i weryfikacji wykonanej pracy. Monitoring ten pozwala także na ściślejszą współpracę z innymi służbami i relokację sprzętu w razie konieczności.


Zasłony przeciwśnieżne

Na odcinkach najbardziej narażonych na zawiewanie śniegu w terminie do 30 listopada zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne. Obejmują one odcinki dróg: DK7 (5,5 km), DK47 (2,6 km), DK49 (2,7 km) i DK94 (4,0 km) o łącznej długości 14,8 km.


Wyposażenie pojazdów w łańcuchy

Na odcinkach dróg, gdzie obowiązuje kierowców samochodów ciężarowych posiadanie na wyposażeniu pojazdu łańcuchów zostaną ustawione znaki informujące o tym obowiązku.


Informacja dla użytkowników dróg

Każdy z użytkowników dróg może na stronie internetowej GDDKiA, w zakładce „Serwis mapowy GDDKiA”, sprawdzić jakie warunki panują na obszarze, przez który planuje przejechać.


Informację o przejezdności dróg krajowych na obszarze województwa małopolskiego można uzyskać całodobowo w Punkcie Informacji Drogowej Oddziału Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pod numerami telefonów: /12/ 412-16-44, /12/ 417-14-22 oraz 600-800-610.


Źródło: Materiały nadesłane do redakcji - GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować