Pogoda - Sądeckie.pl28

Dzisiaj jest: 28. 02. 2021
Do końca roku: 306 dniTrwa budowa oddziału geriatrycznego w limanowskim szpitalu. Prace idą zgodnie z planem

Trwa budowa oddziału geriatrycznego w limanowskim szpitalu. Prace idą zgodnie z planem

W maju 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum  leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego”. Już w czerwcu 2019 roku rozpoczęły się pierwsze prace. Niewiele ponad rok później w nowopowstałym budynku trwają prace wykończeniowe.  

 

Przedmiotem tej historycznej inwestycji była przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bloku Operacyjnego o 2 kondygnacje w celu utworzenia poradni i oddziału geriatrycznego. Podczas prac wzmocniono fundamenty bloku, obłożono słupy płytami ogniochronnymi w poziomie piwnic i parteru, dobudowano szyb windowy oraz nadbudowano blok o dwie kondygnacje. Prace obejmowały również stolarkę i ślusarkę okienno-drzwiową, prace związane z instalacjami sanitarnymi, instalacją gazów medycznych, wentylacji oraz instalacją elektryczną nisko i wysokoprądową.

 

Obecnie część pomieszczeń jest już pomalowanych, prowadzone są prace glazurnicze oraz związane z instalacja gazów medycznych i wentylacji. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na koniec listopada bieżącego roku. Po ich zakończeniu nastąpi stopniowe wyposażanie poradni i oddziału geriatrycznego w specjalistyczny sprzęt. Jeżeli przetargi na sprzęt oraz wyposażenie będą rozstrzygane we właściwych terminach to ostatecznym terminem zakończenia inwestycji będzie czerwiec 2021 roku.

 

Docelowo w ramach oddziału geriatrycznego będą 64 łóżka dla Pacjentów. W założeniach jest również przygotowanie i wyposażenie sali gimnastycznej i sali fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala. Dodatkowo będzie funkcjonować poradnia geriatryczna.

 

Całkowita wartość projektu wynosi : 10 748 185,02 zł. Kwota dofinansowania: 7 204 701 zł. Wkład własny Beneficjenta: 3 543 484,02 zł. Wkład własny został pokryty ze środków powiatu limanowskiego.

 

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

Prace przy budowie oddziału geriatrycznego w limanowskim szpitalu przebiegają zgodnie z założeniami Prace przy budowie oddziału geriatrycznego w limanowskim szpitalu przebiegają zgodnie z założeniami Prace przy budowie oddziału geriatrycznego w limanowskim szpitalu przebiegają zgodnie z założeniami

Źródło i fot.: SPL

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować