Trwa modernizacja boiska sportowego w Naszacowicach

Trwają prace modernizacyjne boiska sportowego w Naszacowicach. Na ten cel pozyskano dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", pn. "Poprawa atrakcyjności obszaru i umacnianie więzi lokalnych poprzez modernizację boisk rekreacyjnych w miejscowości Naszacowice".

Trwa modernizacja boiska sportowego w Naszacowicach

Obiekt w Naszacowicach po latach eksploatacji wymagał pilnego remontu. W ramach inwestycji na obu boiskach (boisko rekreacyjne wielofunkcyjne i boisko do piłki nożnej) przeprowadza się rekultywację nawierzchni wraz z drenażem, wykonanie nawierzchni, montaż piłko chwytów, wykonanie ogrodzenia, montaż ławek oraz inne wyposażenie niezbędne do prawidłowego i profesjonalnego wyposażenia boiska.


Umowa podpisana w 2022 r. opiewa na kwotę: 356.454,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji termin zakończenia 2023 r. Pomoc otrzymana z EFRROW w kwocie: 226.521,00 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować