Trwa rekrutacja do projektu „Świetlica marzeń w Nowym Sączu”

Trwa rekrutacja do projektu „Świetlica marzeń w Nowym Sączu”

7 grudnia br. rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Świetlica marzeń w Nowym Sączu”. Świetlice będą funkcjonować jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie miasta Nowego Sącza.

 

W projekcie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice. Na chętnych czekają dwie placówki zlokalizowane w Nowym Sączu przy ul. Klasztornej 46A oraz Królowej Jadwigi 29A. Obie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dla uczestników projektu przewidziano wiele ciekawych aktywności, szkoleń, warsztatów rozwijających zainteresowania, ponadto wyjazdy wakacyjne i przekąskę każdego dnia.

 

Wystarczy wejść na stronę internetową: http://f-rr.org/projects-archive/swietlica-marzen-w-nowym-saczu/ i wypełnić formularz zgłoszeniowy: http://f-rr.org/formularz-swietlice-gminy/

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Osoba do kontaktu:

Paweł Terebka

Tel. 735-205-145

 

Projekt pn. „Świetlica marzeń w Nowym Sączu”, realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować