Trwa rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej w Gminie Limanowa. Co już udało się wykonać?

W ostatnich dniach miały miejsce odbiory pierwszych zadań częściowych realizowanych w ramach zadania o nazwie “Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa, w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”. Gmina Limanowa otrzymała rekordowe dofinansowanie w wysokości 22 865 000,00 złotych w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Trwa rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej w Gminie Limanowa. Co już udało się wykonać?

Pierwsze zadanie polegało na wykonaniu modernizacji i uruchomieniu kotłowni dla trzech oświatowych obiektów użyteczności publicznej:

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Rybiu
 • Szkoła Podstawowa w Starym Rybiu

Modernizacja kotłowni opierała się na zastosowaniu kondensacyjnych kotłów gazowych, a w przypadku Szkoły Podstawowej w Starym Rybiu, dodatkowo zamontowano pompę ciepła. Wartość robót wyniosła 375 757,76 złotych, a realizację przeprowadziła firma Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka z Podegrodzia.

Druga część odbiorów dotyczyła zadania obejmującego:

 • Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Rybiu

Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem

 • Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z elewacją, obiciem podsufitki oraz obłożeniem schodów wejściowych granitem.
 • Wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej.

Roboty zostały zrealizowane przez firmę KAZBUD Kazimierz Michalik z Cieniawy, a ich wartość wyniosła 2 132 878,08 złotych. To ważne inwestycje, które przyczynią się do poprawy warunków edukacyjnych w gminie.

W odbiorach końcowych uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Stanisław Piegza, Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edyta Król, Dyrektorzy Szkół oraz Sołtysi i Radni poszczególnych sołectw, a także Wykonawcy zadań.

Przypomnijmy że w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych jest pięć zadań częściowych:

 • Zadanie częściowe nr 1: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie
 • Zadanie częściowe nr 2: Budowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie
 • Zadanie częściowe nr 3: Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla 15 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa wraz z robotami towarzyszącymi
 • Zadanie częściowe nr 4: Wykonanie modernizacji i uruchomienie kotłowni dla 3 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa
 • Zadanie częściowe nr 5: Wykonanie modernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa w zakresie: wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania termoizolacji wraz z robotami towarzyszącymi.

Łączna wartość zadań to 26 960 868,91 zł z czego 22 865 000,00 zł to środki pozyskane w ramach w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować