Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Projekt Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego zachęca organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz dobra publicznego do wyrażenia swojej opinii na temat dokumentu i przesłania uwag.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje społeczne potrwają do 6 listopada 2023 r.


Uwagi (według załączonego formularza) można przesyłać:

  • drogą elektroniczną: ngo@nowosadecki.pl
  • faxem: 18 41 41 600
  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,
  • osobiście: w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 331, tel. 18 41 41 832.


Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych jest odpowiedzialne za prowadzenie konsultacji i odpowiada na wszelkie pytania dotyczące projektu Programu.


Szczegóły tutaj.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować