Trwają ostatnie prace na obwodnicy Chełmca. Kierowcy pojadą tą drogą za około miesiąc

Obwodnica Chełmca, która połączy drogę krajową nr 28 z północną obwodnicą Nowego Sącza, jest już prawie gotowa. Budowlańcy pracują nad ostatnimi detalami, takimi jak oznakowanie, ekrany akustyczne i nasadzenia drzew. Dziś drogę zwiedzili przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych. Kierowcy będą mogli skorzystać z nowej trasy za około miesiąc.

Trwają ostatnie prace na obwodnicy Chełmca. Kierowcy pojadą tą drogą za około miesiąc

Nowa droga ma 1 406 metrów długości i znacznie poprawi komunikację w regionie. Obwodnica umożliwi ominięcie centrum Chełmca, przez które przejeżdżało ponad 26 tysięcy pojazdów dziennie, w tym wiele ciężarówek. Obwodnica zakończy się na dwóch rondach: im. siostry Czesławy Lorek i im. ks. prof. Bolesława Kumora, tworząc zachodni odcinek północnej obwodnicy Nowego Sącza. Dzięki temu mieszkańcy Chełmca i Nowego Sącza będą mogli szybciej i bezpieczniej podróżować.


Budowa obwodnicy Chełmca kosztowała prawie 50 milionów złotych. Odcinek ten wykonało konsorcjum Swietelsky AG i Swietelsky Rail Polska, a nadzór nad pracami sprawowała firma Arcus.


Obwodnica ma długość 1,4 km i składa się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu każda. Dodatkowo zbudowano ponad 370 metrów bocznych jezdni. Do budowy użyto 700 ton stali i prawie 6 tysięcy ton masy bitumicznej. Do wykonania nasypów potrzebno było około 70 tysięcy metrów sześciennych ziemi.


Na trasie obwodnicy znajdują się cztery obiekty inżynierskie - dwa mosty nad rzeką Biczyczanką i dwa wiadukty (nad ulicami Leśną i Węgrzynek). Średnio co około 350 metrów zbudowano jeden obiekt. Budowa mostów i wiaduktów zajęła najwięcej czasu i znacznie podniosła koszt inwestycji. Najdłuższy z nich ma 28 metrów.


Obwodnica Chełmca jest częścią Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. 


Oto krótki opis historii i postępów budowy obwodnicy Chełmca w Małopolsce. Obwodnica ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej nr 47, która jest częścią trasy międzynarodowej E462. Obwodnica będzie miała długość około 7 km i będzie przebiegać od węzła Chełmiec Zachód do węzła Chełmiec Wschód.


Pierwszym krokiem do realizacji inwestycji było podpisanie umowy na przygotowanie Koncepcji Programowej obwodnicy, co nastąpiło 20 czerwca 2016 roku. Koncepcja Programowa określała cele, zakres i warunki realizacji projektu, a także analizowała różne warianty przebiegu obwodnicy.


Następnie, 6 października 2017 roku, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu. Decyzja ta jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i określa wpływ projektu na środowisko naturalne i społeczne. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydał Wójt Gminy Chełmiec 15 kwietnia 2019 roku.


Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej drogi, co miało miejsce 26 września 2019 roku. Dokumentacja projektowa zawiera szczegółowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i prawne dotyczące budowy obwodnicy. Na podstawie dokumentacji projektowej, złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, co nastąpiło 30 listopada 2020 roku. Zezwolenie to jest aktem prawnym uprawniającym do rozpoczęcia robót budowlanych i określającym warunki ich wykonania. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydał Wojewoda Małopolski 28 lipca 2021 roku.


Ostatnim etapem przed rozpoczęciem budowy obwodnicy było podpisanie umowy na roboty budowlane, co miało miejsce 21 grudnia 2021 roku. Umowa ta określa zakres, terminy i koszty realizacji robót, a także prawa i obowiązki stron. Wykonawcą robót budowlanych została firma Budimex S.A. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło 14 stycznia 2022 roku, a rozpoczęcie robót budowlanych - 14 lutego 2022 roku.


Źródło: GDDKiA

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować