Pogoda - Sądeckie.pl

6

Dzisiaj jest: 06. 07. 2022 Do końca roku: 178 dni
Jakość Powietrza:

Trwają wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Trwają wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rada będzie liczyć 8 członków, w tym dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego, dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie Powiatu Nowosądeckiego, mogą zgłaszać swoich kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu.


Zgłoszenia przyjmowane są do 27 maja 2022 r.:

- drogą listowną na adres:

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

ul. Jagiellońska 33; 33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego”,

- osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,

- drogą mailową (skan podpisanej karty zgłoszeniowej) na adres: ngo@nowosadecki.pl


Zgłoszeni kandydaci zostaną następnie zaproszeni na zebranie wyborcze zwołane przez Starostę Nowosądeckiego, podczas którego wybiorą spośród siebie czterech członków Rady. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Rady. Zgłoszenie powinno nastąpić na karcie zgłoszeniowej i być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji oraz kandydata.


Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej zamieszczona zostanie na stronie internetowej Starostwa, nie później niż w ciągu 7 dni przed zebraniem wyborczym.


Szczegóły pod nr tel. 18 41 41 832 oraz tutaj.


Źródło: SPNS

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować