Trzech mieszkańców powiatu gorlickiego poszukiwanych listem gończym

Mariusz Górski poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Wieliczce w związku z prowadzeniem pojazdu w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości (art. 178a §1 kodeksu karnego).

Trzech mieszkańców powiatu gorlickiego poszukiwanych listem gończym

33-latek ostatnio zamieszkiwał w Gorlicach, woj. małopolskie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komendy Powitowej Policji w Gorlicach pod numer tel. 47-83-44-225 lub pod numer alarmowy 112.


Jan Świerk poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w związku z uszkodzeniem mienia (art. 288 § 1 kodeksu karnego).

63-latek ostatnio zamieszkiwał w Rożnowicach, gmina Biecz, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komendy Powitowej Policji w Gorlicach pod numer tel. 47-83-44-225 lub pod numer alarmowy 112.


Sylwester Dereziński poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy oraz Sąd Rejonowy w Gorlicach w związku z narażeniem osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 § 1a kodeksu karnego).

41-latek ostatnio zamieszkiwał w Bieczu, powiat gorlicki, woj. małopolskie.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny, prosimy kierować do Komendy Powitowej Policji w Gorlicach pod numer tel. 47-83-44-225 lub pod numer alarmowy 112.

Jednocześnie ostrzegamy, że za ukrywanie osoby poszukiwanej lub dopomaganie jej w ucieczce, grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Równocześnie informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.


Źródło: KPPG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować