Umowa dotycząca budowy nowej sieci wodociągowej w Gminie Kamionka Wielka podpisana

Dobra wiadomość dla mieszkańców Kamionki Małej i Kamionki Wielkiej, którzy niecierpliwie czekają na budowę infrastruktury wodociągowej.

Umowa dotycząca budowy nowej sieci wodociągowej w Gminie Kamionka Wielka podpisana

18 lipca wójt Andrzej Stanek podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej, która ma zostać wybudowana w tych miejscowościach. Umowa została zawarta z wykonawcą Tomaszem Lelito, który prowadzi Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LELITO”. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji wyniesie 307 500 zł.


Wykonawca zobowiązał się do sporządzenia map do celów projektowych, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, a także do wykonania kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto, zgodnie z treścią umowy, wykonawca uzyska na rzecz Gminy Kamionka Wielka niezbędne decyzje na budowę sieci wodociągowej. Dzięki temu planowana inwestycja nabiera coraz wyraźniejszych kształtów.


Przygotowanie dokumentacji projektowej to pierwszy krok w realizacji kolejnego ambitnego przedsięwzięcia wójta Andrzeja Stanka, który uważa, że budowa sieci wodociągowej jest jednym z jego najważniejszych priorytetów. Planowana inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do wody dla jak największej liczby mieszkańców, co według wójta gminy ma strategiczne znaczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę sytuację hydrologiczną całego regionu z ostatnich lat. Wójt Andrzej Stanek ma nadzieję, że nowa sieć wodociągowa zabezpieczy wiele gospodarstw domowych przed negatywnymi skutkami susz, które od wielu lat coraz częściej nawiedzają całą Sądecczyznę.


Źródło: Gm. Kamionka Wielka

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować