Pogoda - Sądeckie.pl

19

Dzisiaj jest: 19. 09. 2021 Do końca roku: 103 dni
Jakość Powietrza

Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 5-lecie istnienia

Uniwersytet Trzeciego Wieku świętuje 5-lecie istnienia

5 lat temu w ramach Fundacji Rozwoju Sądecczyzny powołano starosądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Skromną z racji pandemii uroczystość zaszczycili posłanka Urszula Nowogórska, Radna Województwa Małopolskiego i dyrektorka Małopolskiego Oddziału PFRON Marta Mordarska oraz burmistrz Jacek Lelek. Gratulacje odbierali Anna Majda prezeska Fundacji Rozwoju Sądecczyzny i Włodzimierz Pustułka, przewodniczący rady słuchaczy UTW.


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starym Sączu powołany został uchwałą zarządu Fundacji Rozwoju Sądecczyzny, (która jest rówieśniczką UTW) z dnia 10. 02. 2016 roku, a patronat honorowy nad UTW objął burmistrz Jacek Lelek. Była to odpowiedź na wyraźne zapotrzebowanie społeczne starosądeczan.


Słuchaczami UTW są osoby w wieku przedemerytalnym, jak również emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne w starszym wieku, mieszkańcy powiatu nowosądeckiego. Uniwersytet ma charakter otwarty.


Generalnie gdyby nie zaangażowanie burmistrza i jego pomoc nie byłoby mowy o otwarciu UTW w Starym Sączu - wspomina Anna Majda, założycielka Fundacji Rozwoju Sądecczyzny – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie objęły nas wówczas patronatem naukowym .


Oferta UTW to wykłady audytoryjne o tematyce ogólnej, wykłady w sekcjach- kulturoznawczo- przyrodniczo- geograficznej i prawno- psychologiczno- medycznej. Z biegiem czasu UTW rozszerzał ofertę o kurs komputerowy , zajęcia ruchowe dla seniorów, kurs języka angielskiego. Pandemia nieco pokrzyżowała tubiegłoroczne plany, ale UTW działa dalej.


Źródło: UMSS

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować