Uroczystości w OSP w Siekierczynie. Wręczono odznaczenia i poświęcono pojazd ratowniczo-gaśniczy

26 maja br. miało miejsce uroczyste poświęcenie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego SCANIA w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie. Pojazd został pozyskany z PSP Limanowa. Po przeprowadzeniu bieżących napraw i modernizacji pojazd będzie służył bezawaryjnie druhom a co za tym idzie będzie nieść pomoc lokalnej społeczności.

Uroczystości w OSP w Siekierczynie. Wręczono odznaczenia i poświęcono pojazd ratowniczo-gaśniczy

W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście: Urszula Nowogórska – Poseł na Sejm, Mieczysław Uryga – Starosta Powiatu Limanowskiego, Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa, Iwona Wojak-Ćwik – Radna Gminy Limanowa, Andrzej Wyżycki – Radny Gminy Limanowa, Tomasz Pałka – Sołtys wsi Siekierczyna II, Ryszard Piszczek – Sołtys wsi Stara Wieś II, Józefa Setlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siekierczynie II, Tomasz Pawlik – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, Kazimierz Czyrnek – były Prezes Odziału Powiatowego ZOSP RP, Aleksander Krzysztof – Prezes Oddziału miejsko-gminny ZOSP RP, Piotr Pala – pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej UG Limanowa, Karol Golonka – Sekretarz Oddziału miejsko-gminny ZOSP RP, Wojciech Świerczek – Komendant Oddziału miejsko-gminny ZOSP RP, Tadeusz Witecki – Wiceprezes Oddziału miejsko-gminny ZOSP RP, Prezesi, Naczelnicy wraz z pocztami sztandarowymi zaprzyjaźnionych jednostek OSP.

Kapelan powiatowy strażaków ks. Bogdan Stelmach, wraz z księdzem proboszczem parafii w Siekierczynie Kazimierzem Matusikiem, dokonali poświęcenia samochodu.

Zakup i modernizacja pojazdu została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Limanowa.

Druhny i druhowie serdecznie dziękują Janowi Skrzekutowi – Wójtowi Gminy Limanowa oraz Radzie Gminy Limanowa za okazane wsparcie i przychylność a przy tym możliwość wymiany wyeksploatowanego starego pojazdu marki Deutz-Magirus.

W trakcie uroczystości dokonano odznaczenia medalami związkowymi strażaków:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. Druh Janusz Postrożny

2. Druh Marek Młynarczyk

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

1. Druh Kinga Tobiasz

2. Druh Rafał Młynarczyk

3. Druh Mariusz Tokarczyk

4. Druh Ignacy Tokarczyk

5. Druh Daniel Wojtas

6. Druh Daniel Młynarczyk

Odznaką „STRAŻAK WZOROWY" zostali odznaczeni :

1. Druh Marek Borucki

2. Druh Sebastian Kowalski

3. Druhna Mateusz Kurek

4. Druh Mateusz Postrożny

5. Druh Krystian Tokarczyk

6. Druh Artur Młynarczyk

7. Druh Michał Młynarczyk

8. Druh Tadeusz Babiarz 

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować