Urząd Miasta Nowego Sącza uruchamia program Zadbajmy o #zielonyNowySacz

Z inicjatywy prezydenta Ludomira Handzla Urząd Miasta Nowego Sącza uruchamia program Zadbajmy o #zielonyNowySacz. Celem programu jest zwrócenie uwagi na troskę o środowisko naturalne i problem zanieczyszczenia powietrza.

Urząd Miasta Nowego Sącza uruchamia program Zadbajmy o #zielonyNowySacz

Podczas konferencji prasowej prezydent Ludomir Handzel poinformował, że wystosował pismo do spółdzielni mieszkaniowych, parafii, spółek miejskich i jednostek oświatowych, w którym zwraca się z prośbą o wskazanie miejsc, gdzie można dokonać nowych nasadzeń. Taką możliwość mają także Mieszkańcy Nowego Sącza. Pomysły można przesyłać na adres email: zielonynowysacz@nowysacz.pl.


Chcę przedstawić w pigułce informacje dotyczące walki o „Zielony Nowy Sącz”. To bardzo szeroki zakres działań, w które muszą włączyć się wszystkie jednostki miasta, instytucje i sami mieszkańcy – powiedział prezydent Ludomir Handzel.


Prezydent Ludomir Handzel mówił również o jego autorskim programie polegającym na trwałej wymianie kotłów, finansowanym z budżetu miasta. Mieszkańcy będą mogli otrzymać 5 tysięcy złotych na wymianę kotła.


Podczas konferencji głos zabrał także prezes MPEC Paweł Kupczak, który mówił o inwestycjach zrealizowanych w ostatnich latach i planowanych przez przedsiębiorstwo. Są to:

  1. Silniki kogeneracyjne 6 MW - największa inwestycja w historii MPEC, staniemy się elektrociepłownią, będziemy produkować energię cieplną i elektryczną. Realizacja silników kogeneracyjnych i kotła biomasowego przyczyni się do ograniczenia ilości spalanego miału węglowego o 50%.
  2. Kocioł biomasowy 7 MW - instalacja kotła biomasowego i spalanie zrębków drzewnych zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny oraz ograniczy emisję CO2 do atmosfery.
  3. Modernizacja i budowa nowych sieci ciepłowniczych - polega na modernizacji, która zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców oraz rozbudowie dającej możliwość zapewnienia ciepła większej liczbie mieszkańców Nowego Sącza, w latach 2020-2022 planowane prace na odcinkach o długości łącznie ponad 12 km.
  4. Nowe laboratorium badawcze MPEC - nowoczesne laboratorium zapewni możliwość poszerzenia zakresu wykonywanych analiz i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przy współpracy z PWSZ.

Zastępca Prezydenta Magdalena Majka mówiła o eko-inwestycjach i działaniach podejmowanych przez jednostki Urzędu Miasta.


Więcej o eko-inwestycjach Urzędu Miasta na zdjęciach w galerii.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować