Pogoda - Sądeckie.pl21

Dzisiaj jest: 21. 04. 2021
Do końca roku: 254 dni
Jakość Powietrza

Uwaga kierowcy, zmiany dla ruchu pojazdów przy moście w Kurowie

Uwaga kierowcy, zmiany dla ruchu pojazdów przy moście w Kurowie

W poniedziałek 27 stycznia około godz. 12.00 wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu, w Kurowie, przed starym mostem na Dunajcu, w ciągu DK75. Zmiana polegała będzie na zawężeniu pobocza na odcinku ok. 400 m, gdzie rozpocznie się budowa muru oporowego przy skarpie.

 

Prace przy budowie nowego mostu w Kurowie koło Nowego Sącza są zaawansowanie na poziomie ponad 15 %. Zgodnie z harmonogramem rozpoczną się prace przy budowie muru oporowego i w tym celu zostanie zawężone pobocze. Mur oporowy przy skarpie będzie miał 25 m długości i do 6 m wysokości.

 

Aktualnie na podporze budowanego obiektu od strony Nowego Sącza wykonywane jest zbrojenie ławy fundamentowej. Zakończono betonowanie ław fundamentowych dla dwóch podpór tymczasowych na brzegu od strony Nowego Sącza, jednej podporze tymczasowej w nurcie rzeki Dunajec i jednej po stronie rzeki od strony Brzeska . Wykonany został szalunek (rusztowanie) korpusu filara mostu podpory na brzegu Dunajca od strony Nowego Sącza. Rozpoczęto próbne obciążenia pali wielkośrednicowych pod przyczółkiem od strony Brzeska. Zakończono deskowanie podłogi fundamentu podpory tymczasowej na brzegu rzeki od strony Brzeska. Kontynuowane są prace polegające na wykonywaniu materaca z kruszywa na drodze dojazdowej do rzeki wzdłuż nasypu.

Przewidziano wykonanie 10 podpór tymczasowych, na których powstaną rusztowania do budowy nowego mostu. Trzy z tych podpór powstają w nurcie rzeki. Po ukończeniu budowy podpory tymczasowe zostaną usunięte.

 

Umowa na budowę mostu w Kurowie podpisana została 10 czerwca 2019 r. Inwestycja ma być wykonana w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Koszt inwestycji wyniesie 189 096 206,12 złotych.

 

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 metry, szer. 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu. W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem. Zlokalizowany jest na odcinku pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem, gdzie projektowana jest dwujezdniowa DK75.

 

Oprócz budowy nowego mostu  rozbudowana zostanie DK75 do klasy GP, przewidziano także : przebudowę skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie, parkingu z miejscem ważenia pojazdów, budowę 2 konstrukcji oporowych, przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych oraz rozbiórkę 3 przepustów drogowych i budowę nowych, rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Dunajec, adaptację przyczółku istniejącego mostu na punkt widokowy, rozbiórkę dojazdu do istniejącego mostu, budowę dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego, przełożenie sieci teletechnicznej, wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.

 

Budowa mostu w Kurowie Budowa mostu w Kurowie

 

Źródło : Informacja i fot GDDKiA

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować