Uwaga! Oszuści podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Nie daj się nabrać na fałszywe decyzje o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe. Niektórzy oszuści podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i wysyłają do petentów nieprawdziwe dokumenty, w których żądają opłat za ochronę znaków towarowych. Oszuści korzystają z dwóch sposobów komunikacji: listów i e-maili.

Uwaga! Oszuści podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Fałszywe decyzje zawierają podrobione podpisy i pieczęcie, a także prawdziwe dane dotyczące zgłoszonych znaków towarowych. Oszuści żądają opłat w EURO na zagraniczne konta bankowe. Dołączają też podrabiane świadectwa ochronne, które mają wyglądać jak te wydawane przez Urząd Patentowy.


Musisz wiedzieć, że:

 • decyzje o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe są wysyłane tylko elektronicznie przez EPUAP lub PUEUP, jeśli zgłaszający tak zdecydował. Decyzje te mają podpis elektroniczny i kod QR;
 • świadectwa ochronne są wysyłane pocztą listową tylko po zapłaceniu opłaty;
 • decyzje i świadectwa są wysyłane osobno w różnych czasach, więc nie dostaniesz ich razem w jednej przesyłce.


Nie daj się oszukać i zanim zapłacisz, sprawdź, czy dokument jest prawdziwy.


Fałszywe decyzje to próba wyłudzenia pieniędzy od osób, które złożyły wniosek o rejestrację znaku towarowego. Aby nie dać się oszukać, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów:

 • fałszywe decyzje są wysyłane drogą elektroniczną, a nie pocztową;
 • fałszywe decyzje podają kwoty do zapłaty w walucie EURO, a nie w złotych;
 • fałszywe decyzje wskazują numer rachunku bankowego, który nie należy do Urzędu Patentowego, a do instytucji zagranicznej;
 • fałszywe decyzje zawierają świadectwo ochronne w formie elektronicznej, a nie papierowej.


Aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę, należy postępować zgodnie z następującymi zasadami:

 • dokładnie przeczytać otrzymaną korespondencję i sprawdzić jej nadawcę;
 • sprawdzić, czy numer rachunku bankowego podany w decyzji jest zgodny z numerem rachunku Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000;
 • jeśli numer rachunku bankowego jest inny niż ten podany przez Urząd Patentowy, oznacza to próbę oszustwa i należy natychmiast zgłosić to do odpowiednich organów;
 • sprawdzić, czy decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy ma kod QR, który pozwala na weryfikację jej autentyczności na stronie internetowej Urzędu Patentowego: Weryfikacja korespondencji
 • w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z Urzędem Patentowym lub skorzystać z pomocy prawnej.


Źródło: Policja,pl, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować