Pogoda - Sądeckie.pl

28

Dzisiaj jest: 28. 09. 2021 Do końca roku: 94 dni
Jakość Powietrza

Uzyskaj do 80% dofinansowania w ramach projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Uzyskaj do 80% dofinansowania w ramach projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe”

Już prawie 80 firm uzyskało dofinasowanie. Możesz otrzymać nawet 130 560,00 zł na szkolenia, doradztwo, egzaminy!

Dla kogo?

 • dla 498 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu subregionu Sądeckiego (czyli miasta Nowy Sącz, powiatu nowosądeckiego, limanowskiego lub gorlickiego)
 • dla 1644 pracowników firm.

Wysokość dofinansowania do bonów szkoleniowych może wynosić 50% lub 80%. Do skorzystania z dofinansowania do bonów szkoleniowych w wysokości 80% uprawnieni będą:

 • osoby/pracownicy w wieku 50+
 • osoby/pracownicy o niskich kwalifikacjach (wykształcenie max średnie)
 • przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu (przedsiębiorstwo wykazujące w okresie ostatnich trzech lat średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej)
 • przedsiębiorstwa z branż/sektorów wysokiego wzrostu - wykazujące w okresie ostatnich trzech lat średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Nowego Sącza, Gorlic
 • pracownicy którzy skorzystają z usług rozwojowych kończących się zdobyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji.

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z wielokrotności bonu szkoleniowego o wartości 60,00 zł (48,00 zł przy 80% dofinansowaniu lub 30 zł przy 50% dofinansowaniu). Przykładowo osoby samozatrudnione będą mogły skorzystać z maksymalnie 160 bonów szkoleniowych. Wartość bonów wynosić będzie 9 600 zł, 20% to wkład własny, więc otrzyma 7 680,00 zł dofinansowania).

Przykładowe usługi:

 • Szkolenia z branży fryzjerskiej, kosmetycznej
 • Prawo jazdy (różne kategorie)
 • Kursy na wózki widłowe, koparki
 • Kursy zarządzania

Jak wziąć udział?

Sprawdź, czy spełniasz warunki (Szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dofinansowanie, jego rozliczenie, a także wyłączenie z dofinansowania dostępne są w Regulaminie wsparcia na stronie https://bony.mojszeftoja.pl/do-pobrania/)

zarejestruj Twoją firmę w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

załóż konto/zaloguj się w systemie do obsługi bonów rozwojowych i w trakcie ogłoszonego naboru złóż wniosek https://sadeckiebony.pl/

po zakwalifikowaniu się do projektu podpisz umowę i wpłać wymagany wkład własny

wybierz usługę rozwojową, zapisz na nią pracowników

weź udział (i/ lub Twoi pracownicy) w wybranej usłudze rozwojowej wykorzystując bony rozwojowe

Więcej informacji na stronie:

https://bony.mojszeftoja.pl/

Punkty Obsługi Przedsiębiorcy:

 • NOWY SĄCZ

- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Wyspiańskiego 13

tel. 578 120 129

- Sądecka Izba Gospodarcza

ul. Zielona 27

tel. 784 436 038

- Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.

ul. Myśliwska 4c/8

tel. 515 336 973

 • LIMANOWA

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. J. Marka 9A, III p.

tel. 605 233 578

 • GORLICE

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Wróblewskiego 3/10

kom. 605 233 175

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.


Źródło: Gm. Chełmiec

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować