W Bilsku podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2023 roku

19 stycznia w Starstwie podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2023 roku. Odbyło się to w ramach posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gości przywitał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który dziękował za służbę komendantom i szefom jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na Sądecczyźnie.

W Bilsku podsumowano działalność służb, inspekcji i straży działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego w 2023 roku
Współpraca samorządowców i służb przynosi bardzo dobre efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa na Sądecczyźnie – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Dziękuję za wsparcie okazywane na co dzień – razem jesteśmy skuteczniejsi w pokonywaniu różnych kryzysów.


Spotkanie było okazją do wręczenia medali i odznaczeń. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wicestarosta Antoni Koszyk zostali wyróżnieni Złotym Medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju” przez Zarząd Główny LOK w Warszawie. Prezes LOK przyznał również Złoty Krzyż „Za zasługi dla klubów żołnierzy rezerwy” Romanowi Potońcowi – przewodniczącemu Rady Powiatu Nowosądeckiego. Medale wręczał Stanisław Słaby (członek Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Krakowie i prezes Zarządu LOK w Nowym Sączu) oraz Józef Fiut (prezes Klubu LOK „Snajper” przy NEWAG S.A w Nowym Sączu).


Ponadto, starosta Marek Kwiatkowski i przewodniczący Rady PN Roman Potoniec zostali odznaczeni przez strażaków ze Słowacji.


W podziękowaniu za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Sądecczyźnie oraz bardzo dobrą współpracę z samorządem powiatowym, starosta Marek Kwiatkowski odznaczył Złotym Jabłkiem Sądeckim: Alinę Karwalę, Jacka Kuliga - Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Muszynie, Edwarda Michalika - Kierownika Gazowni w Nowym Sączu Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Krakowie, a Srebrnym Jabłkiem Sądeckim - Wojciecha Tyrkiela – Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu.


Spotkanie, które odbyło się w Bilsku uświetnił występ Zespołu Niskowioki. Wysłuchali go m.in.: poseł Arkadiusz Mularczyk, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło, Marian Dobosz i Zofia Nika, wiceprzewodnicząca RPN: Marta Adamczyk, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek, sekretarz Powiatu Justyna Tokarczyk, która prowadziła spotkanie oraz szefowie wszystkich służb mundurowych, straży i inspekcji dbających na co dzień o bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny oraz wójtowie gmin Ziemi Sądeckiej.


Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przygotowali pracownicy PCZK w Nowym Sączu oraz Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować