W Cyganowicach powstanie nowa ścieżka rowerowa. Poprawi się też infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo ruchu

Inwestycja w Cyganowicach to nie tylko nowa ścieżka rowerowa, ale także poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu.

W Cyganowicach powstanie nowa ścieżka rowerowa. Poprawi się też infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo ruchu

Burmistrz Jacek Lelek zaznacza, że celem projektu jest stworzenie komfortowych warunków dla wszystkich użytkowników drogi, zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych i rowerzystów. Dlatego oprócz budowy 324-metrowego odcinka ścieżki rowerowej w ciągu Euro Velo 11, zaplanowano także poszerzenie i remont drogi Popowickiej, budowę chodnika, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.


Szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniu problemu związanego z mostem do Popowic, który stanowił zagrożenie dla rowerzystów. Nowa ścieżka rowerowa będzie przebiegać pod mostem, co zapewni bezkolizyjne połączenie z istniejącą trasą. Inwestycja jest realizowana w formule “zaprojektuj i wybuduj”.


Źródło: UMSS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować