Pogoda Nowy Sącz

9

Dzisiaj jest: 09. 08. 2022 Dni od początku roku: 220 Dni do końca roku: 144
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

W Gminie Limanowa zmodernizowano kolejne odcinki dróg

W Gminie Limanowa zmodernizowano kolejne odcinki dróg

Do użytku sukcesywnie oddawane są kolejne zmodernizowane odcinki dróg gminnych. Tym razem techniczny odbiór dotyczył dróg w miejscowościach Lipowe, Mordarka, Łososina Górna.

W oficjalnym przypieczętowaniu kolejnych zrealizowanych inwestycji drogowych, na terenie Gminy Limanowa, uczestniczyły władze samorządu: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Wicewójt Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, inspektor nadzoru Janusz Liptak, Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza, przedstawiciele Wykonawcy zadania oraz radni i sołtysi poszczególnych wsi.


W ramach modernizacji zrealizowane zostały następujące zadania:

1. „Modernizacja dróg wewnętrznych” I – zadanie nr 2 – Droga Lipowe do Sułkowskich

Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+230 – kwota zadania: 64 418,42 zł.

Roboty obejmowały:
 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • renowację, czyszczenie rowów, przepustów pod drogą i zjazdami,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

2. „Modernizacja dróg wewnętrznych” I – zadanie nr 6 – Droga Mordarka do Ociepków

Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+115 - kwota zadania: 37 862,17 zł.

Roboty obejmowały:

 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

3. „Modernizacja dróg wewnętrznych” zadanie częściowe nr 2 – Przebudowa drogi Łososina Górna do Chanka

Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+164 - kwota zadania: 60 263,01 zł.

Roboty obejmowały:

 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

4. „Modernizacja dróg wewnętrznych” zadanie częściowe nr 4 – Przebudowa drogi Mordarka za Wiaduktem

Remont drogi wewnętrznej na odcinku w km 0+000 – 0+100 - kwota zadania: 22 195,35 zł.

Roboty obejmowały:

 • roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
 • regulacja studzienek kanalizacyjnych,
 • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
 • odtworzenie dolnej i górnej warstwy podbudowy,
 • nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej,
 • uzupełnienie poboczy kruszywem, powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem kamiennym.


Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować