W gminie Łużna powstaną nowe nitki wodociągu

Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa podpisał umowę na wybudowanie sieci wodociągowej o długości ok. 12 km w Łużnej i Woli Łużańskiej.

W gminie Łużna powstaną nowe nitki wodociągu

Umowę z wykonawcą (ZUPH HAŻBUD) podpisano w obecności Wojewody Małopolski Krzysztofa Jana Klęczara, Starosty Gorlickiego Marii Gubały i Wicestarosty Stanisława Kaszyka oraz Wójta Gminy Gorlice Jana Przybylskiego.

Na trasie sieci wstępnie przewidziano 2 zbiorniki retencyjne o pojemności 250 m³ każdy. Realizacja inwestycji pozwoli na podłączenie do sieci mieszkańców oraz budynków użyteczności publicznej m.in. Urzędu Gminy, Policji, GOPS i Poczty, Gminnego Ośrodka Kultury, Ośrodka Zdrowia i Zespołu Szkół nr 1 w Łużnej oraz Domu Ludowego i Szkoły w Woli Łużańskiej. Gmina jest w posiadaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla budowy sieci, inwestycja będzie prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj.

- Ta inwestycja jest niezwykle ważną i niezbędną z uwagi na fakt, że 90% społeczeństwa boryka się z ograniczonym dostępem do wody pitnej. Poprzez budowę sieci wodociągowej mieszkańcy zyskają bezpieczną i czystą wodę, co jest niezbędne do utrzymania zdrowia i życia – mówił podczas spotkania wójt Mariusz Tarsa.

Władze Gminy mają również nadzieję na rozwój społeczno – gospodarczy – z uwagi na fakt, że dostęp do wody pozwoli zwiększyć produkcję żywności i ułatwi prowadzenie działalności przemysłowej.

- Jednocześnie wyrażamy nadzieję, iż dostęp do czystej wody znacząco wpłynie na jakość życia mieszkańców poprawiając ich warunki mieszkalne i codzienne funkcjonowanie – podkreślał wójt.

Zadanie będzie realizowane w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Całkowita wartość zadania 6 833 780,00 zł

Kwota Promesy : 6 492 091,00 zł (95,00 %)

Udział własny: 341 689,00 zł

Planowany termin zakończenia prac listopad 2025 r.

Druga podpisana umowa dotyczy realizacji inwestycji pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę wodociągu oraz studni głębinowej w Gminie Łużna. To zadanie jest realizowane w ramach 6 edycji PGR Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Całkowita wartość zadania: 1 633 000,00 zł

Kwota promesy: 1 600 000,00 zł (97,98%)

Udział własny: 33 000,00 zł

Inwestycja swoim zakresem obejmie dawne tereny PGR zlokalizowane w gminie, czyli sołectwo Biesna, w którym wykonana zostanie studnia głębinowa. Planowana jest również dalsza rozbudowa wodociągu z Mszanki poprzez Wolę Łużańską i Łużną w stronę Biesnej. W ramach inwestycji zostanie wybudowanych ok. 3 km wodociągu.

- Inwestycja będzie prowadzona w formule „zaprojektuj i wubuduj” – mówił wójt Mariusz Tarsa. – Działania te są dla terenów dawnych PGR-ów, jak i całej gminy - jednym z przedsięwzięć strategicznych, które znacząco wpłyną nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale także przyczynią się do poprawy środowiska oraz zwiększą efektywność ekonomiczną tego miejsca. Istotnym faktem jest objęcie działaniem terenów dawnych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które dzięki pozyskanym środkom zaczynają prężnie się rozwijać, przyciągając do powrotu zarówno młodych ludzi, jak inwestorów – podkreślał.

Planowany termin zakończenia prac to listopad 2025 r.

Źródło: Powiat Gorlicki

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować