W Gminie Podegrodzie zmodernizują kolejną drogę

Dnia 25 kwietnia 2024 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 293945K “Do Burłackiego” w km 0+000,00 - 0+206,58 w miejscowości Brzezna, Gmina Podegrodzie. Projekt ten jest dofinansowany z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W Gminie Podegrodzie zmodernizują kolejną drogę

Zakres robót obejmuje następujące działania:

 • Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A.
 • Roboty przygotowawcze
 • Rozbiórka elementów dróg
 • Roboty ziemne
 • Sieć kanalizacji sanitarnej
 • Przyłącza kanalizacji sanitarnej
 • Kanalizacja deszczowa
 • Odwodnienie powierzchniowe
 • Sieć wodociągowa
 • Przyłącza wodociągowe
 • Instalacja oświetlenia drogowego
 • Rozbudowa dróg
 • Podbudowa zjazdów
 • Nawierzchnia zjazdów
 • Nawierzchnia dróg
 • Wykonanie pobocza
 • Elementy zabezpieczające
 • Oznakowanie pionowe i poziome wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
 • Roboty ziemne wykończeniowe

Dofinansowanie wynosi 956 067,00 zł, a całkowita wartość inwestycji to 1 593 946,19 zł.

Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować