Pogoda Nowy Sącz

4

Dzisiaj jest: 04. 10. 2022 Dni od początku roku: 276 Dni do końca roku: 88
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

W Kamionce Wielkiej powstanie punkt zbiórki odpadów

W Kamionce Wielkiej powstanie punkt zbiórki odpadów

Gmina Kamionka Wielka otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 



Projekt pomoże rozwinąć system selektywnego zbierania odpadów, co z kolei wpłynie korzystnie na redukcję niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasobów na obszarze gminy. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych pomoże mieszkańcom gminy efektywniej i skuteczniej chronić środowisko, zwłaszcza w odniesieniu do gospodarowania odpadami wielkogabarytowymi, tekstyliami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz oponami i odpadami remontowymi. 



Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez gminę jest istotna także w zakresie realizowania przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów unijnych. 



W punkcie selektywnej zbiórki odpadów będą gromadzone i przechowywane odpady komunalne, które powstają w gospodarstwach domowych. Odpady będą mogły być dostarczane przez mieszkańców gminy. Zgromadzone odpady zostaną następnie przekazane do sortowni, w celu ich prawidłowego zagospodarowania.



Działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do zwiększenia na poziomie lokalnym ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu, ponownego użycia i innym metodom odzysku. 



Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 615.521,29 zł. Całkowita wartość projektu wynosi natomiast 724.142,70 zł. Projekt inwestycji przewiduje utworzenie placu z utwardzoną powierzchnią oraz budynku obsługi z częścią socjalną i magazynową. W obiekcie znajdą się także waga najazdowa, pojemniki na odpady oraz kontenery. Pojawią się także wiaty pełniące funkcję tymczasowego magazynu odpadów. Teren punktu zostanie ogrodzony i otoczony izolacyjną zielenią. 



Już niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować