Pogoda - Sądeckie.pl

20

Dzisiaj jest: 20. 09. 2021 Do końca roku: 102 dni
Jakość Powietrza

W Krościenku nad Dunajcem rusza nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W Krościenku nad Dunajcem rusza nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

To dobra wiadomość dla mieszkańców gminy, którzy będą mogli tu przywieźć i bezpłatnie zostawić posegregowane śmieci oraz rzeczy, które po naprawie zyskają drugie życie i posłużą innym. Dzięki temu na ich posesjach będzie schludnie, a w całej gminie - bardziej ekologicznie. Koszt inwestycji to ponad 3 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Ta inwestycja to ważny krok w kierunku poprawy czystości w naszym regionie. Wierzę, że otwarcia kolejnych, równie nowoczesnych, punktów segregacji odpadów w Małopolsce będą tylko kwestią czasu - powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz podczas oficjalnego otwarcia Punktu w Krościenku nad Dunajcem.


PSZOK ma za zadanie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych - zarówno odpadów innych niż niebezpieczne, jak również odpadów niebezpiecznych - w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Krościenko.


Przewiduje się, że w PSZOK zrealizowanym w ramach projektu, w pierwszym pełnym roku eksploatacji zostanie zebrane selektywnie 681 kg odpadów od 6 823 mieszkańców gminy. Dodatkowo zbiórka będzie wspomagana Miejską Stacją Recyclingową – z możliwością ustawiania w różnych punktach Gminy. Konstrukcja stacji umożliwi dostosowanie zbieranych frakcji do oczekiwań społecznych, pory roku itd. Projekt przewidywał również ogrodzenie terenu inwestycji w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.


PSZOK pomoże w zapewnieniu właściwej hierarchii sposobów postępowania z odpadami, dzięki stworzeniu możliwości przekazania do recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Krościenko i poddaniu zebranych odpadów zielonych procesom przetwarzania i produkcji kompostu w wyspecjalizowanej instalacji regionalnej.


Oprócz funkcji podstawowych obiekt będzie pełnił funkcję centrum edukacji atrakcyjnego szczególnie dla młodzieży i dzieci. W tym celu powstała ścieżka edukacyjna, którą tworzy: tablice tematyczne, laboratorium energii odnawialnej, makieta przestrzenna PSZOK, gabloty informacyjne, stanowiska do praktycznej nauki segregacji odpadów, część rekreacyjna dla najmłodszych.


Co można zostawić w PSZOK? odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, metale, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, świetlówki i żarówki energooszczędne, opakowania po farbach, lakierach, stare farby i rozpuszczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin i odczynnikach chemicznych, przepracowane oleje i filtry olejowe, tworzywa sztuczne, w tym styropian opakowaniowy.


Czego nie można zostawić? niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, popiołu i żużla, części samochodowych (np.: szyb, zderzaków, reflektorów, elementów karoserii, plastików samochodowych), opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych, gaśnic i butli gazowych, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpadów w opakowaniach cieknących, odpadów poprodukcyjnych, odpadów budowlanych zawierających azbest, papę, smołę, ondulinę itp., odpadów budowlanych z budów, remontów, demontaży, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować