Pogoda - Sądeckie.pl

6

Dzisiaj jest: 06. 12. 2021 Do końca roku: 25 dni
Jakość Powietrza:

W Krynicy-Zdroju rozpoczęło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

W Krynicy-Zdroju rozpoczęło się Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Ponad stu przedstawicieli małopolskich samorządów uczestniczy w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. W otwarciu trzydniowego Forum, odbywającego się w Krynicy-Zdroju, wziął udział marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka (online), wojewoda Łukasz Kmita oraz Kazimierz Koprowski – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas otwarcia słowo wstępu skierowała do uczestników Małgorzata Małuch – prezes zarządu Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Następnie przekazała głos marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, który w swoim wystąpieniu poruszył kilka ważnych dla naszego regionu zagadnień. Marszałek omówił m.in. temat podziału środków europejskich w nowej perspektywie finansowej oraz przekazał informacje na temat Igrzysk Europejskich - Kraków Małopolska 2030.


Mamy już oficjalne, pisemne potwierdzenie z Komisji Europejskiej o powrocie do rozmów dotyczących podziału środków unijnych w nowej perspektywie finansowej. Nie ma dziś żadnego zagrożenia dla naszego regionu. Dyskusje trwały długo, ale mamy szczęśliwe zakończenie. W sumie 2,5 mld euro trafi do Małopolski. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój naszego województwa w najbliższych latach – mówił marszałek Witold Kozłowski.


Na koniec marszałek Witold Kozłowski zwrócił uwagę na potrzebę powstania Funduszu Antykryzysowego dla gmin.


Co jakiś czas dotykają nas problemy związane z działaniem sił natury, które w postaci wiatru, ulew czy pożarów sieją spustoszenie w wielu gminach naszego regionu. Jako zarząd województwa pomagamy jak możemy poszkodowanym gminom, podajemy rękę, wspieramy finansowo, ale chcę podkreślić, że robimy to własnymi siłami z naszego budżetu, oddalając tym samym zaplanowane chociażby modernizacje dróg. Propozycja powstania Funduszu Antykryzysowego pozwoliłaby nam wspierać się wspólnie w czasie różnego rodzaju kataklizmów. Byłoby to przedsięwzięcie całkowicie nowe na mapie naszego kraju. Jeśli uznacie Państwo, że jest to dobry pomysł, postaramy się opracować podstawy teoretyczne do powstania takiego Funduszu - dodał marszałek Witold Kozłowski.


W trakcie trzydniowego Forum zaplanowano wystąpienie m.in. Małgorzaty Sikory – dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Podczas prezentacji opowie o tym, jak zwiększyć skuteczność ochrony mieszkańców Małopolski przed skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz jak efektywnie zarządzać wodami. Następnie przewidziano wystąpienie przedstawicieli Kingspan Water&Energy na temat oczyszczania ścieków oraz możliwości pozyskiwania środków na tego typu inwestycje.


Ponadto zostaną poruszone kwestie związane z tematyką Polskiego Ładu i budżetów, jakimi dysponują samorządy. Uczestnicy Forum postarają się przybliżyć temat szans i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w programie oraz podpowiedzą jak znaleźć środki na wkłady własne do planowanych inwestycji.


***

Przypomnijmy, że Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku. Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 168 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach. Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych.


Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować