W lutym 6 funkcjonariuszy KaOSG pożegnało się z mundurem, w tym Ppłk SG Marcin Wojtyga

W mijającym miesiącu 6 funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej rozstało się z mundurem. W siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz podległych terytorialnie placówkach, miały miejsce skromniejsze niż zwykle, ale pełne wzruszeń pożegnania, w związku z zakończeniem pełnienia służby w formacji.

W lutym 6 funkcjonariuszy KaOSG pożegnało się z mundurem, w tym Ppłk SG Marcin Wojtyga

Komendant Placówki SG w Zakopanem, lekarz Służby Zdrowia KaOSG w Nowym Sączu, dwóch funkcjonariuszy z Placówki SG w Krakowie – Balicach, jeden z Placówki SG w Krakowie oraz jeden z Placówki SG w Tarnowie w lutym rozstało się z mundurem Straży Granicznej.


Wszyscy odchodzący ze służby w SG byli wielokrotnie wyróżniani nagrodami za wzorową realizację zadań służbowych, inicjatywę i szczególne zaangażowanie w służbie.


Szczególne pożegnanie miało miejsce 26 lutego br. Komendant KaOSG płk SG Stanisław Laciuga w imieniu własnym, kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszy i pracowników podziękował ppłk. SG Wiesławowi Górskiemu oraz ppłk. SG Marcinowi Wojtydze za długoletnią i owocną służbę w Oddziale oraz owocną współpracę. Podkreślił, że wraz z odejściem ze służby tych funkcjonariuszy, kończy się pewna epoka KaOSG, gdyż obaj stanowili ikony wzoru do naśladowania w kontekście wspinania się po stopniach kariery zawodowej oraz poświęcenia dla służby.


***

Ppłk SG Wiesław GÓRSKI został przyjęty do służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej 16 listopada 1992 r. Ukończył studia wyższe I stopnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku administracja, w zakresie: ochrona granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz studia uzupełniające II stopnia na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie na kierunku politologia, uzyskując tytuł magistra.

Funkcjonariusz pełnił obowiązki służbowe na różnych stanowiskach w Strażnicy SG w Podczerwonem. 1 września 2004 r. mianowany został komendantem tejże Strażnicy. Z dniem 1 stycznia 2005 r. objął stanowisko zastępcy komendanta Strażnicy SG w Zakopanem i to z tym miejscem związała się dalsza kariera zawodowa ppłk. SG Wiesława Górskiego. W zakopiańskiej Placówce pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta – kierownika Grupy Operacyjno-Śledczej. W okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2013 r. zajmował kolejno stanowiska zastępcy komendanta Placówki SG w Zakopanem z siedzibą w Łysej Polanie oraz zastępcy komendanta Placówki SG w Zakopanem. W związku z likwidacją Karpackiego Oddziału Straży Granicznej został przeniesiony z urzędu do dalszego pełnienia służby w Śląsko – Małopolskim Oddziale Straży Granicznej, na stanowisku zastępcy komendanta Placówki SG w Zakopanem, a od dnia 20 marca 2015 r. do dnia 14 kwietnia 2015 r. powierzono mu pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku komendanta Placówki SG w Zakopanem.

16 maja 2016 r., kiedy to został utworzony Karpacki Oddział Straży Granicznej, ppłk SG Wiesław Górski został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta Placówki SG w Zakopanem, a 11 września 2016 r, powołany na stanowisko komendanta zakopiańskiej Placówki, gdzie służył do 26 lutego 2021 r. Okres służby (służba w SG, służba kandydacka w SG): 29 lat, 9 miesięcy i 8 dni.

Ppłk SG Wiesławowi Górskiemu nadano m.in.: Odznakę Straży Granicznej (w 2011 r.), Brązowy Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej (w 2013 r.), Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (w 2013 r.), oraz Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę (w 2018 r.).

***

Ppłk SG Marcin WOJTYGA ukończył studia wyższe w Akademii Medycznej w Poznaniu, na Wydziale Lekarskim, uzyskując tytuł lekarza. W 1998 r. uzyskał pierwszy stopień specjalizacji w zakresie pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Nowym Sączu, natomiast w 2004 r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ponadto, w 2015 r. ukończył studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu o specjalności „Zarządzanie w ochronie zdrowia”.

Ppłk SG Marcin Wojtyga został przyjęty do służby w Karpackim Oddziale Straży Granicznej z dniem 1 listopada 1994 r. na stanowisko specjalisty – lekarza Ambulatorium Sekcji Zdrowia. Następnie pełnił obowiązki na stanowisku specjalisty – lekarza Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych Nr 1 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz kierownika zakładu opieki zdrowotnej – lekarza Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Od 1 stycznia 2014 r. do 3 marca 2014 r. pełnił służbę na stanowisku kierownika zakładu opieki zdrowotnej – lekarza w Grupie Stanowisk Tymczasowych Wydziału Kadr i Szkolenia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, a od 4 marca 2014 r. do dnia 9 sierpnia 2016 r. pełnił służbę na stanowisku kierownika Służby Zdrowia w Karpackim Ośrodku Wsparcia Straży Granicznej. Następnie z dniem 10 sierpnia 2016 r. został przeniesiony z urzędu do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej i mianowany na stanowisko służbowe kierownika – lekarza Służby Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowy Sączu. Został zwolniony ze służby w Straży Granicznej z dniem 26 lutego 2021 r.

Funkcjonariuszowi nadano m.in. Odznakę Straży Granicznej (w 2012 r.), Srebrny Medal Za Zasługi dla Straży Granicznej (w 2013 r.), Brązowy Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (w 2013 r.), oraz Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę (w 2019 r.).

***

st. chor. szt. SG Jerzy MIKSIEWICZ - starszy specjalista Zespołu do spraw Migracji Grupy do spraw Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Krakowie. Zwolniony ze służby w SG 14 lutego 2021 r., staż: 16 lat, 5 miesięcy i 8 dni.

***

st. chor. szt. SG Radosław SZEPIETOWSKI - starszy asystent – miner - pirotechnik Zespołu Interwencji Specjalnych Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach. Zwolniony z SG 15 lutego 2021 r. Staż służby w formacji: 17 lat, 10 miesięcy i 11 dni.

***

st. chor. szt. SG Marcin KONIECZNY - kierownik Zespołu do spraw Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy do spraw Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Tarnowie. Zwolniony z SG 20 lutego 2021 r. Staż służby w formacji 18 lat, 4 miesiące i 21 dni.

***

chor. szt. SG Tomasz DWORSZCZAK - starszy kontroler Zespołu Konwojowo – Ochronnego Grupy Bezpieczeństwa Lotów Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach. Zwolniony ze służby w SG 26 lutego 2021 r. Staż służby w formacji 20 lat, 11 miesięcy i 5 dni.                    


Źródło: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować