Pogoda - Sądeckie.pl9

Dzisiaj jest: 09. 05. 2021
Do końca roku: 236 dni
Jakość Powietrza

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania

W Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania

W ośrodku Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu debatowano o pielęgnowaniu i upowszechnianiu duchowego i intelektualnego dziedzictwa papieża Jana Pawła II.

 

Działając w duchu porozumienia zawartego z inicjatywy marszałka Witolda Kozłowskiego, przez zlokalizowane w Nowym Sączu instytucje kultury i edukacji województwa małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek (MCDN) w Nowym Sączu, przy współpracy Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, zorganizowano konferencję Jan Paweł II – człowiek wartości i pojednania.

 

Konferencja była poświęcona poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o kroki, jakie należy przedsięwziąć, aby „całe to duchowe dziedzictwo”, któremu na imię Jan Paweł II „raz jeszcze przyjąć”, nie nużyć się i nie zniechęcać; o te aspekty życia i nauczania papieża, które stanowią szczególną wartość dla nauczania i wychowania (np. przyjaźń z Jerzym Klugerem, żydowskim przyjacielem i kolegą szkolnym Karola Wojtyły).

 

Dzięki nawiązaniu współpracy z oddziałowym biurem edukacji narodowej Instytutem Pamięci Narodowej (IPN)  w Krakowie można było rozmawiać również o źródłach inspiracji dydaktycznej dla działań nauczycieli i wychowawców.

 

To była wartościowa konferencja w roku 100-lecia urodzin Jana Pawła II, będącym jednocześnie czasem ustanowienia papieża patronem województwa małopolskiego. Życie i propagowane przez niego idee wciąż są inspiracją do rozmów i dyskusji na temat przyszłości polskiego społeczeństwa - zauważył marszałek Witold Kozłowski.

 

Otwarcia konferencji dokonał Zygmunt Fryczek, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, wskazując na fenomenalny wymiar znaczenia Jana Pawła II dla historii Polski i narodu polskiego, dla jego duchowości i tożsamości.

 

Ks. dr Bartosz Bąk, nauczyciel akademicki z Tarnowa, zaprezentował referat pt. Pamięć, tożsamość i pojednanie – wartość spotkania, który – odnosząc się do kluczowych dla filozofii i nauczania papieża pojęć osoby i zbiorowości – umiejscowił je w szerszym kontekście całości cywilizacyjnego dorobku Rzeczypospolitej, tradycji demokracji, sprawiedliwości i tolerancji. Pamięć o tej całości – której dorobek Jana Pawła II stanowi ukoronowanie – pozwoli wzmacniać dzisiejszą tożsamość jednostkową i zbiorową.

 

W podsumowującej konferencję dyskusji podkreślano potrzebę ponownego „odkrycia” papieża przez młode pokolenia, interpretacji jego nauczania i myśli filozoficznej w kontekście nowych potrzeb społecznych i komunikacyjnych. Pojawiły się także pomysły konkretnych działań i współpracy podmiotów reprezentowanych przez uczestników dyskusji. MCDN w Nowym Sączu będzie nadal angażować się w utrwalanie i rozszerzanie pamięci o tym społecznym, duchowym i intelektualnym fenomenie, jaki stanowi dziedzictwo Papieża-Polaka.

 

Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować