Pogoda - Sądeckie.pl18

Dzisiaj jest: 18. 04. 2021
Do końca roku: 257 dni
Jakość Powietrza

W MCK Sokół odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy czterema małopolskimi instytucjami

W MCK Sokół odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy czterema małopolskimi instytucjami

Cztery instytucje Województwa Małopolskiego, zlokalizowane w Nowym Sączu, łączą swoje działania na kilku kierunkach. Mając na uwadze rozwój kultury, czytelnictwa, ale też kwestie związane z edukacją i kształtowaniem postaw patriotycznych młodego pokolenia - dyrektorzy Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”, Muzeum Okręgowego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu podpisali w obecności marszałka Witolda Kozłowskiego porozumienie o współpracy.

 

„Kierując się bogatą tradycją Małopolski, świadomi odpowiedzialności za pielęgnowanie kultury, potrzebę jej rozwoju, upowszechniania i promocji oraz krzewienie tradycji patriotycznych zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży” partnerzy porozumienia łączą siły i środki „aby w rzeczywistości XXI wieku i na miarę wyzwań współczesności wspólnie pielęgnować, upowszechniać, rozwijać i promować kulturę oraz wartości patriotyczne i niepodległościowe, ze szczególnym uwzględnieniem twórców, dzieł, bohaterów i postaci związanych z Małopolską”.

 

Czasy nie są łatwe, a warunki finansowe, w których przychodzi naszym jednostkom podejmować różnego rodzaju wyzwania są trochę trudniejsze niż w roku ubiegłym - mówił marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

 

Jestem człowiekiem, który ciągle poszukuje synergii między naszymi jednostkami. Dotyczy to nie tylko obszaru miasta Nowego Sącza i Sądecczyzny, bo tego rodzaju przedsięwzięcia były, są i będą podejmowane w różnych miejscach województwa. Poprzez bieżącą współpracę różnych jednostek łatwiej jest w tych niełatwych czasach osiągać ambitne cele i organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. Każdy z partnerów porozumienia dysponuje potencjałem, zarówno intelektualnym, jak też organizacyjno-technicznym, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych przedsięwzięć - podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

 

W obecności marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego podpisy pod dokumentem złożyli: dyr. Alina Marek - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, dyr. Andrzej Zarych - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, dyr. Robert Ślusarek - Muzeum Okręgowe oraz dyr. Zygmunt Fryczek - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu. W wydarzeniu uczestniczyła również Iwona Mularczyk, wicedyrektor PBW, pełniąca również funkcję przewodniczącej Rady Miasta Nowego Sącza.

 

Podpisane porozumienie jest deklaracją szerokiej zintegrowanej współpracy w zakresie:

  • podtrzymywania międzypokoleniowej transmisji kulturowej i patriotycznej,
  • tworzenia warunków do poznawania, kształtowania i odkrywania przez mieszkańców Małopolski swojej tożsamości,
  • kształtowania i rozwijania potencjału mieszkańców w zakresie kompetencji kulturowej - edukacja przez kulturę i dla kultury,
  • wychowania młodego pokolenia jako świadomych odbiorców kultury,
  • dokumentowania, archiwizacji oraz promocji wydarzeń i zjawisk kultury,
  • promocji kulturowego, historycznego i patriotycznego dziedzictwa Małopolski,
  • budowania postaw patriotycznych, w szczególności umiłowania oraz szacunku dla własnej Ojczyzny,
  • upowszechniania kultury w miejscach o utrudnionym do niej dostępie, w szczególności poprzez: wspólną realizację przedsięwzięć w tym zakresie w oparciu o siedziby i oddziały Partnerów, m.in. organizację interdyscyplinarnych wydarzeń, koncertów, widowisk i spektakli, wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne oraz tworzenie ponadregionalnych i międzynarodowych platform współpracy, zacieśnianie współpracy międzyinstytucjonalnej, wymianę doświadczeń.

 

Źródło: UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować