W Miasteczku Galicyjskim otwarto wystawę akwarel Zenona A. Remiego.

Zenon A. Remi, urodzony w Nowym Sączu, jest postacią wyjątkową na polskiej scenie artystycznej. Jego dziedzictwo architektoniczne, które sięga kilku pokoleń, znalazło odzwierciedlenie w jego pracach akwarelowych.

W Miasteczku Galicyjskim otwarto wystawę akwarel Zenona A. Remiego.

Wystawa w Miasteczku Galicyjskim, otwarta 28 marca 2024 roku, prezentuje szeroki wachlarz jego talentów, odzwierciedlających bogactwo doświadczeń zdobytych podczas podróży. Prace Remiego, ukazujące zarówno architekturę, jak i pejzaże, są świadectwem jego głębokiego zrozumienia formy i przestrzeni, co jest nieodłącznym elementem jego profesji architekta.

Wernisaż przyciągnął nie tylko rodzinę artysty i pracowników Muzeum Ziemi Sądeckiej, ale także licznych miłośników sztuki, co świadczy o uznaniu, jakim cieszy się twórczość Remiego. Jego prace, będące połączeniem pasji do architektury i miłości do malarstwa, z pewnością będą inspiracją dla przyszłych pokoleń artystów i architektów.

Źródło: MZS, fot. Piotr Droździk

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować