W Nowym Sączu podpisano list intencyjny ws. budowy połączenia DK 87 z DW 969 wraz z mostem na Dunajcu

12 marca w Nowym Sączu podpisany został list intencyjny pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Nowym Sączem, Gminą Chełmiec oraz Gminą Podegrodzie. Porozumienie dotyczy podjęcia dalszych działań związanych z realizacją zadania „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rzece Dunajec”. W wydarzeniu wziął udział marszałek Witold Kozłowski.

W Nowym Sączu podpisano list intencyjny ws. budowy połączenia DK 87 z DW 969 wraz z mostem na Dunajcu

List intencyjny podpisali: Witold Kozłowski - marszałek województwa małopolskiego, Ludomir Handzel – prezydent miasta Nowego Sącza, Bernard Stawiarski – wójt gminy Chełmiec, Stanisław Banach – wójt gminy Podegrodzie.


Mając na uwadze potrzebę rozwiązania problemów komunikacyjnych w regionie nowosądeckim, samorządy Województwa Małopolskiego, Nowego Sącza, gminy Chełmiec i gminy Podegrodzie opracowały i sfinansowały w latach 2018 - 2020 wielowariantową koncepcję dla budowy połączenia drogi krajowej 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką 969. W celu kontynuacji podjętych do tej pory działań, Województwo Małopolskie oraz uczestniczące w tym przedsięwzięciu samorządy postanowiły zawrzeć list intencyjny, dotyczący kolejnego etapu realizacji projektu. Współpraca usprawni, przyspieszy sfinalizowanie tego ważnego dla mieszkańców całego regionu zadania - mówi marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.


Strony porozumienia deklarują wolę pokrycia w latach 2024 – 2025 kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań niezbędnych do realizacji zadania.


Nasze wspólne działania mają na celu usprawnienie komunikacji oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potwierdzenie gotowości finansowania oraz woli zabezpieczenia przez samorządy stosownych środków finansowych, niezbędnych do wykupu gruntów, umożliwi podjęcie przez Województwo Małopolskie działań związanych ze złożeniem wniosku o pozyskanie decyzji „zrid” dla tego zadania. Wartość szacunkowa kosztu gruntów zostanie określona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w przygotowanym projekcie umowy międzysamorządowej - dodaje marszałek Witold Kozłowski.


Ponadto, na mocy listu intencyjnego, Województwo Małopolskie deklaruje wolę zabezpieczenia w budżecie środków finansowych, by pokryć wkład własny związany z budową połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z mostem na rzece Dunajec.


Dzisiejsze podpisanie listu intencyjnego odbyło się w Miasteczku Galicyjskim, oddziale Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, które jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować