W ratuszu Miasteczka Galicyjskiego odbyło się wręczenie Nagrody im. Szczęsnego Morawskiego

Dzisiaj (2 lipca) w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego odbyło się spotkanie z okazji XIII i XIV edycji Honorowej Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego.

W ratuszu Miasteczka Galicyjskiego odbyło się wręczenie Nagrody im. Szczęsnego Morawskiego

W trakcie wydarzenia Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył Złote Jabłko Sądeckie Tadeuszowi Dudzie, zasłużonemu archiwiście i historykowi, autorowi "Starosądeckiego słownika biograficznego".


W tym roku połączono te dwa doroczne wydarzenia. Poprzednie nie mogło się odbyć z powodu pandemii wywołanej przez COVID-19.


Dziękuję za twórczy wkład w upowszechnianiu wiedzy o historii Sądecczyzny i Sądeczan – mówił starosta Marek Kwiatkowski, honorując Tadeusza Dudę Złotym Jabłkiem Sądeckim. - To bardzo żmudna praca, mająca jednak ogromne znacznie dla zachowania tradycji i naszej tożsamości. Trudna i skomplikowana historia dobitnie nam pokazała, że gdyby nie pielęgnowanie tradycji i odwoływanie się do narodowej tożsamości Polski zapewne nie byłoby na mapach świata.


Tadeusz Duda był kierownikiem i kustoszem nowosądeckiego oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Jest autorem wielu publikacji z zakresu historii Sądecczyzny, Orawy i Ziemi Sądeckiej. Kapituła Honorowej Nadrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego Morawskiego uhonorowała go nagrodą specjalną za całokształt twórczości. W swoim najnowszym dziele zawarł biogramy 183 osób, które odcisnęły swoje piętno na historii tego miasta – od św. Kingi po zmarłego przed rokiem zasłużonego burmistrza Mariana Cyconia.


Nagrody za rok 2019 odebrali: Marek Smoła ("Dzieje parafii św. Wawrzyńca w Nowym Sączu-Biegonicach: środowisko-kościół-życie religijne") i Antoni Górszczyk ("O miłości Ojczyzny nie deklamowaliśmy – wspomnienia Antoniego Sejmeja Górszczyka").


Za rok 2020 nagrodzono Juliana Dybca ("Metryka Józefińska i Franciszkańska Łącka (1787,1829)" i Martę Brylak-Załuską, redaktora pracy zbiorowej "Krakowiacy, Lachy, Górale, Stroje wsi małopolskiej" oraz Annę Mlekodaj i Elżbietę Łukuś ("Niedzica Monografia 1320-2020").


Dodajmy, że nagroda im. Szczęsnego Morawskiego, wybitnego badacza regionu, jest przyznawana od 2008 r. z inicjatywy redakcji "Almanachu Muszyny". Nagradza się najlepsze, wydane w poprzednim roku książki, służące odkrywaniu nowych kart historii Sądecczyzny.


Organizatorami uroczystości, wspieranej przez starostę, byli: "Almanach Muszyny" – Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Nad całością czuwali Ryszard Kruk i Bożena Mściwujewska Kruk – inicjatorzy Honorowej Nagrody "Sądecczyzna" im. Szczęsnego-Morawskiego.


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować