Pogoda - Sądeckie.pl14

Dzisiaj jest: 14. 04. 2021
Do końca roku: 261 dni
Jakość Powietrza

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu obradowała komisja bezpieczeństwa

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu obradowała komisja bezpieczeństwa

Dzisiaj (11 marca) w Starostwie Powiatowym w Nowy Sączu odbyło się spotkanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Ze względu na obostrzenia, komisja obradowała online.

Z szefami służb mundurowych i inspekcji spotkał się starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Edward Ciągło. Był również obecny kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Wąsowicz.


Powołano Zespół ds. opracowania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego dla Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu Nowosądeckiego na lata 2021 – 2024. W jego skład weszli: Edward Ciągło – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Adam Czerwiński – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, mł. Insp. Krzysztof Dymura - komendant KMP w Nowym Sączu, nadkom. Waldemar Górowski – naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Nowym Sączu, st. bryg. Waldemar Kuźma – komendant KM PSP w Nowym Sączu, bryg. Marian Marszałek – naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KMP w Nowym Sączu, Mateusz Migacz – Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Iwona Mularczyk – przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza, Ryszard Poradowski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, Krzysztof Setlak (przewodniczący) – dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, Ryszard Wasiluk – szef sądeckiej Straży Miejskiej, Ryszard Wąsowicz – kierownik PCZK.


Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniami z realizacji zadań w 2020 roku przedstawionych przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Sączu, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nowym Sączu, Komendę Straży Miejskiej w Nowym Sączu, Komendę Straży Miejskiej w Krynicy Zdroju i Komendę Straży Gminnej w Chełmcu.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować